U kunt in de Hub Servies-console een of meer sjablonen instellen met specifieke Hub Services-mogelijkheden. U kunt sjablonen aan verschillende groepen in uw organisatie toewijzen om de Workspace ONE Intelligent Hub-ervaring per groep te definiëren en te beheren.

Welke groepen u kunt selecteren om aan een sjabloon toe te wijzen, is afhankelijk van uw Workspace ONE-configuratie.

 • Wanneer de verificatiemodus is ingesteld op Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access niet is geïntegreerd, kunt u UEM-smartgroups toewijzen. De Intelligent Hub-ervaring in webbrowsers is niet beschikbaar.
 • Wanneer de verificatiemodus is ingesteld op Workspace ONE Access en Workspace ONE Access en Workspace ONE UEM zijn geïntegreerd, kunt u UEM-smartgroups en Workspace ONE Access-gebruikersgroepen toewijzen. Als u smart groups aan een sjabloon toewijst, is de sjabloondefinitie beschikbaar in de Workspace ONE Intelligent Hub-app voor iOS-, Android-, Mac- en Windows-apparaten. Wijs Workspace ONE Access-gebruikersgroepen toe aan de sjabloon om dezelfde ervaring te bieden in webbrowsers. Het toewijzen van gebruikersgroepen met smartgroups aan een sjabloon biedt een consistente ervaring voor gebruikers op iOS-, Android-, Mac- en Windows-toestellen en in een webbrowser.
 • Wanneer Workspace ONE Access niet met Workspace ONE UEM is geïntegreerd, kunt u gebruikersgroepen toewijzen. In dit geval is de Workspace ONE Intelligent Hub-ervaring in iOS, Android, Mac en Windows niet beschikbaar. Alleen de Hub-webbrowserervaring is beschikbaar.

U kunt een sjabloon kopiëren, de naam van de sjabloon wijzigen en functiesets wijzigen. Het kopiëren van een sjabloon vereenvoudigt het proces om een nieuwe sjabloon te maken. Wanneer u een sjabloon kopieert, worden de toegewezen groepen niet naar de nieuwe sjabloon gekopieerd.

Voorwaarden

 • Als Workspace ONE UEM is geconfigureerd, moet Workspace ONE UEM versie 20.08 of hoger zijn om sjablonen in Hub Services te configureren.
 • Workspace ONE Access op locatie moet versie 21.08 of hoger zijn om sjablonen voor implementaties op locatie te configureren.
 • Zorg ervoor dat de algemene functies van Hub Services en de systeeminstellingen correct zijn geconfigureerd.
 • Als u geen algemene instelling in een sjabloon wilt gebruiken, maakt u versies van de functie voordat u de sjabloon maakt. U kunt versies voor de appcatalogus, huisstijl, selfservicepagina voor werknemers en een aangepast tabblad aanbrengen.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start van de Hub Services-console en klik op Sjablonen.
 2. Klik op SJABLOON TOEVOEGEN.
  Het formulier Nieuwe sjabloon wordt weergegeven. De nieuwe sjabloon wordt vooraf geconfigureerd met de algemene instellingen voor de appcatalogus en de huisstijl.
  Formulier Nieuwe sjabloon
 3. Klik op Nieuwe sjabloon en voer een naam voor de sjabloon in.
  Voeg een beschrijving van de sjabloon toe.
 4. Controleer de sectie Ingeschakeld. Elke configuratiepagina voor functies bevat een voorbeeldsectie waarin wordt getoond hoe de functie is ingesteld.
  1. Klik op > om de versie van Merkvermelding te selecteren die u in deze sjabloon wilt gebruiken. Het algemene niveau is de standaardinstelling. In de voorbeeldsectie kunt u het huisstijlontwerp bekijken.
   Screenshot van de configuratiepagina voor de functie met het ontwerpgedeelte voor merkinformatie
  2. Klik op > om de versie van de indeling van de Appcatalogus te selecteren die u wilt gebruiken in de sjabloon.
  3. Selecteer voor Appcatalogus welke platformen deze indeling voor de appcatalogus kunnen gebruiken.
   Screenshot van de configuratiepagina voor de functie waarop de sectie Appcatalogus wordt weergegeven
  4. Controleer alle andere functies die zich in de sectie Ingeschakeld bevinden en selecteer de versie die u wilt gebruiken.
 5. Controleer de sectie Beschikbaar. Klik op het wisselknoppictogram om een functie toe te voegen aan de sjabloon. De functie wordt verplaatst naar de sectie Ingeschakeld.
 6. Controleer de functies die u naar Ingeschakeld verplaatst.
  Functies die niet zijn ingesteld in de algemene instellingen van Hub Services, zijn niet beschikbaar voor gebruik in de sjabloon en worden weergegeven in de sectie Onbeschikbare functies weergeven.
 7. Als u klaar bent om de sjabloon op te slaan en deze aan een groep toe te wijzen, klikt u op OPSLAAN EN TOEWIJZEN. Klik anders op Opslaan.
  U kunt de sjabloon later toewijzen op de pagina Sjablonen.
 8. Selecteer de groepen die u aan deze sjabloon wilt toewijzen. Afhankelijk van uw Workspace ONE-implementatie kunt u UEM-smartgroups en Access-gebruikersgroepen selecteren.
 9. Klik op Opslaan.
  Screenshot van de pagina Sjabloontoewijzing
  De sjabloon wordt onderaan de lijst op de pagina Sjablonen toegevoegd.

  Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de sjablooninstellingen, zoals het wijzigen van de prioriteit of het opnieuw toewijzen van een sjabloon, zien gebruikers de gewijzigde instellingen in Workspace ONE Intelligent Hub wanneer ze de Workspace ONE Intelligent Hub-app opnieuw starten of wanneer de Hub-portal in de browser wordt vernieuwd.

  Als u de groep wijzigt die aan een sjabloon is toegewezen of als u de prioriteit van de sjabloon wijzigt, kan het acht uur duren voordat de wijziging van kracht wordt op een toestel, omdat de app wordt vernieuwd wanneer het sessietoken verloopt.

Volgende stappen

Organiseer de sjablonen op de pagina Sjabloon om de volgorde te bepalen waarin de sjablonen worden geopend. Wanneer u meerdere sjablonen instelt, moet u de sjablonen prioriteren van de meest specifieke gebruikerssjabloon tot de meest algemene sjabloon.