De initiële configuratie van de functie-instellingen van Hub Services voor de Workspace ONE Intelligent Hub-ervaring zijn de algemene instellingen die u heeft geconfigureerd om aan de belangrijkste behoeften van uw gebruikers te voldoen. U maakt Hub-sjablonen met verschillende Hub-functies en -instellingen om een goed samengestelde Workspace ONE Intelligent Hub-ervaring voor verschillende groepen in uw organisatie te bieden.

Wanneer u een sjabloon maakt, wordt de sjabloon eerst geconfigureerd met de algemene instellingen om het instellen van de sjabloon te vereenvoudigen. Als de algemene instellingen voor een functie niet aan uw behoeften voldoen, kunt u versies van de instellingen voor appcatalogus, huisstijl, aangepast tabblad en selfservice voor werknemers maken met verschillende configuraties. Wanneer u de functie toevoegt aan de sjabloon, vervangt u de algemene instellingen door een versie die u heeft gemaakt.

Functie Met verschillende versies Beschrijving
Appcatalogus Ja Maak versies van de Hub-catalogus die zijn geconfigureerd met verschillende sets van apps en secties om te promoten.
Merkvermelding Ja Maak verschillende versies van de huisstijl voor Workspace ONE Intelligent Hub om het logo en de huisstijl voor verschillende sets van gebruikers aan te passen.
Aangepast tabblad Ja Maak versies van het aangepaste tabblad configureren, elk met een andere naam, URL en positie op de navigatiebalk.
Selfservice voor werknemers Ja

Maak versies van de pagina Selfservice voor werknemers om het type selfserviceondersteuning aan te passen dat beschikbaar is voor verschillende groepen gebruikers. Elke versie van de selfservice-instellingen voor werknemers kan worden geconfigureerd met een ander tabbladlabel, verschillende nuttige links en de optie om toestellen vanaf Workspace ONE Intelligent Hub te beheren.

Als u geen algemene instelling voor de selfservice voor werknemers vereist, kunt u de algemene instelling deactiveren.

Houd er rekening mee dat wanneer u de algemene instelling deactiveert en u geen versie van de instelling maakt, de functie niet beschikbaar is om aan de sjabloon te worden toegevoegd.

Meldingen Nee

U kunt geen versies van Meldingen maken. De functionaliteit Meldingen is ingeschakeld als een algemene instelling. Als u Meldingen niet wilt gebruiken om contact op te nemen met alle gebruikers in uw organisatie, kunt u Meldingen deactiveren als algemene instelling. U kunt dan de functie Meldingen toevoegen aan afzonderlijke sjablonen. Alle meldingsinstellingen worden geconfigureerd als algemene instellingen en worden overgenomen door de sjablonen. U kunt deze instellingen niet wijzigen voor afzonderlijke sjablonen. U kunt de instellingen voor nieuwe appmeldingen beheren in sjablonen.

Contacten Nee

U maakt geen versies van de instelling People. Om te beheren welke groepen toegang hebben tot de functie People, deactiveert u People als algemene instelling en schakelt u de instelling People in in sjablonen die de functie kunnen gebruiken.

Wanneer gebruikers Workspace ONE Intelligent Hub-functies nodig hebben die verschillen van de algemene configuratie, maakt u sjablonen. U kunt Workspace ONE UEM-smartgroups en Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in een sjabloon toewijzen om gebruikers te groeperen op basis van hun rol, locatie of andere criteria.

Sjablonen worden geordend op de pagina met sjablonen van de Hub-console in volgorde van prioriteit. Deze prioriteit bepaalt welke sjabloon wordt toegepast wanneer gebruikers of toestellen aan meerdere sjablonen zijn toegewezen.

Voorbeelden van het gebruik van sjablonen.

  • Test uw Intelligent Hub-configuratie met een kleine groep gebruikers voordat u deze uitrolt in het bedrijf. Wijs de sjabloon toe aan een kleine groep gebruikers en breid de uitrol in de loop van de tijd uit om u de mogelijkheid te geven om gebruikersfeedback te ontvangen en de communicatie te beheren.
  • Creëer de huisstijl voor elk van uw dochtermaatschappijen met verschillende logo's en kleuren.
  • Maak aangepaste tabbladen voor verschillende afdelingen in uw organisatie.
  • Schakel meldingen alleen op specifieke locaties in.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de sjablooninstellingen, zoals het wijzigen van de prioriteit of het opnieuw toewijzen van een sjabloon, zien gebruikers de gewijzigde instellingen in Workspace ONE Intelligent Hub wanneer ze de Workspace ONE Intelligent Hub-app opnieuw starten of wanneer de Hub-portal in de browser wordt vernieuwd.