U kunt Hub-sjabloon met verschillende sets van functies en instellingen maken om een beheerde ervaring in Workspace ONE Intelligent Hub te bieden. U kunt Workspace ONE UEM-smartgroups en Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in een sjabloon toewijzen om gebruikers te groeperen op basis van hun rol, locatie of andere criteria.

Sjablonen worden geordend in de lijst met sjablonen in volgorde van prioriteit. Deze prioriteit bepaalt welke sjabloon wordt toegepast wanneer gebruikers toegang krijgen tot Workspace ONE Intelligent Hub. De sjabloon met de hoogste prioriteit wordt gebruikt wanneer gebruikers of toestellen aan meerdere sjablonen zijn toegewezen.

Uw initiële configuraties van de instellingen van Hub Services voor Workspace ONE Intelligent Hub zijn de algemene niveau-instellingen. U configureert algemene Hub Services-instellingen om tegemoet te komen aan de voornaamste behoeften van uw gebruikers. Wanneer gebruikers Workspace ONE Intelligent Hub-functies nodig hebben die verschillen van de algemene configuratie, maakt u sjablonen.

Wanneer u een sjabloon maakt, worden de algemene niveau-instellingen standaard geselecteerd om het instellen van sjablonen te vereenvoudigen. Als de algemene instellingen niet voldoen aan uw behoeften, kunt u versies van de appcatalogus, huisstijl, aangepast tabblad en selfservice voor werknemers maken met verschillende configuraties.

De functies voor merkvermelding en appcatalogus zijn altijd als algemene instellingen ingeschakeld in een sjabloon. Als u verschillende versies hebt gemaakt, kunt u de versie selecteren wanneer u de sjabloon configureert. Alle andere functies van Hub Services die zijn geconfigureerd, kunnen worden ingeschakeld voor de sjabloon. U kunt andere functies dan merkvermelding en appcatalogus uitschakelen.

Functie Met verschillende versies Beschrijving
Appcatalogus Ja U kunt verschillende versies van de Hub-catalogus maken. Elke versie van de Hub-catalogus kan de apps weergeven voor gebruikers die aan dat sjabloon zijn toegewezen. Wanneer u een versie toevoegt, kunt u apps promoten, secties zoals Categorieën, Favorieten of een aangepaste categorie toevoegen om apps te organiseren. U kunt appbeoordeling inschakelen om gebruikers de mogelijkheid te geven op een app met een duim omhoog of omlaag te klikken.
Merkvermelding Ja U kunt verschillende versies van merkvermelding maken door verschillende logo's en verschillende kleuren te gebruiken om een aangepaste merkvermelding te maken bijvoorbeeld voor dochtermaatschappijen en verschillende business units.
Aangepast tabblad Ja U kunt versies van het aangepaste tabblad maken. U kunt elk aangepast tabblad configureren met een andere naam, URL en positie op de navigatiebalk.
Selfservice voor werknemers Ja In Selfservice voor werknemers kunt u verschillende versies maken van het tabblad Ondersteuning dat wordt weergegeven in Workspace ONE Intelligent Hub. In elke versie kunt u de naam van het tabblad Ondersteuning wijzigen, verschillende nuttige links definiëren en de mogelijkheid om toestellen te beheren in Workspace ONE Intelligent Hub in- of uitschakelen.
Meldingen Nee U maakt geen versies van Meldingen.

U kunt de melding op algemeen niveau uitschakelen en deze toch inschakelen voor een sjabloon.

Wanneer u een sjabloon maakt, kunt u meldingen inschakelen en instellen of u meldingen voor nieuwe apps wilt ontvangen. Alle overige meldingsinstellingen worden geconfigureerd onder algemene instellingen en worden overgenomen door sjablonen. U kunt deze instellingen niet wijzigen.

Opmerking: De Workspace ONE Mobile Flows-URL die is ingesteld in systeeminstellingen, wordt ingesteld als een algemene waarde en kan niet worden gewijzigd.
Contacten Nee U maakt geen versies van Personen.

De functie Personen is geconfigureerd in Workspace ONE Access. Wanneer de functie is geconfigureerd, kunt u de functie Personen inschakelen in Hub Services op het algemene niveau of voor sjablonen.

U kunt Personen als algemene instelling uitschakelen en Personen nog steeds inschakelen in sjablonen.

Virtuele assistent Nee U maakt geen versies van Virtuele assistent.

Wanneer de Virtuele assistent-functie is geconfigureerd in Hub Services, kunt u de Virtuele assistent inschakelen op het algemene niveau en kunt u de functie inschakelen in sjablonen.

U kunt de Virtuele assistent uitschakelen op het algemene niveau, maar de functie moet worden geconfigureerd in Hub Services om de Virtuele assistent in een sjabloon in te schakelen.

Voorbeelden van het gebruik van sjablonen.

  • Test uw Intelligent Hub-configuratie met een kleine groep gebruikers voordat u deze uitrolt in het bedrijf. Wijs de sjabloon toe aan een kleine groep gebruikers en breid de uitrol in de loop van de tijd uit om u de mogelijkheid te geven om gebruikersfeedback te ontvangen en de communicatie te beheren.
  • Merk elk van uw dochtermaatschappijen met verschillende logo's en kleuren.
  • Maak aangepaste tabbladen voor verschillende afdelingen in uw organisatie.
  • Schakel meldingen alleen op specifieke locaties in.

Hub-sjablonen beheren

Hub-sjablonen die u maakt, worden weergegeven op de pagina Sjablonen in een geprioriteerde volgorde waarbij de hoogste prioriteit als eerste wordt weergegeven.

Op de pagina Sjablonen kunt u sjablonen toevoegen en de prioriteit wijzigen.

U kunt groepen toewijzen aan de sjabloon. U kunt sjablonen bewerken, kopiëren en verwijderen. Wanneer u een sjabloon kopieert, worden de toegewezen groepen niet naar de nieuwe sjabloon gekopieerd.