Op de pagina Selfservice voor werknemers van de Hub Services-console kunt u het type selfserviceondersteuning aanpassen dat beschikbaar is in Workspace ONE Intelligent Hub.

U kunt nuttige links toevoegen aan het selfservicetabblad om gebruikers meer middelen en informatie te geven over hoe ze basisbeheertaken voor toestellen kunnen uitvoeren, problemen kunnen onderzoeken en problemen kunnen oplossen. Deze links kunnen het aantal tickets en ondersteuningsproblemen voor de helpdesk verminderen. Enkele van de niet-kritieke acties die gebruikers kunnen uitvoeren zijn het wissen van hun toegangscode, het maken van geluid of het vergrendelen van hun apparaat.

U kunt verschillende versies van het tabblad Selfservice voor werknemers maken en de nuttige links voor specifieke groepen gebruikers ontwerpen en een versie toevoegen in de Hub-sjabloon die aan de specifieke groep is toegewezen.

De optie voor het weergeven van het selfservicetabblad in de browser is standaard ingeschakeld in de algemene instelling. U kunt deze optie deactiveren op de pagina Selfservice voor werknemers. U kunt versies van het tabblad Selfservice voor werknemers maken en de nuttige links voor specifieke groepen gebruikers ontwerpen en een versie toevoegen in de Hub-sjabloon die aan een specifieke groep is toegewezen.
Figuur 1. Pagina Selfservice voor werknemers in de Hub Services-console
Schermafbeelding van de pagina Selfservice voor werknemers in Hub Services

Label van het tabblad Selfservice voor werknemers aanpassen

De naam van het tabblad in Workspace ONE Intelligent Hub heeft het label Ondersteuning. U kunt het label wijzigen op de pagina Selfservice voor werknemers in de Hub-console. Wanneer u het label wijzigt en gebruikers de weergave van de Workspace ONE Intelligent Hub-app vernieuwen, wordt de nieuwe naam weergegeven op de navigatiebalk.

Selfserviceopties voor gebruikersapparaat instellen

Wanneer Selfservice voor toestel is geconfigureerd, kunnen gebruikers hun eigen apparaten controleren en beheren via de Workspace ONE Intelligent Hub. Gebruikers gaan naar de sectie Mijn toestellen van het tabblad Ondersteuning om te zien welke apparaten worden beheerd via de Workspace ONE Intelligent Hub.

In de sectie Selfservice voor toestel configureert u de volgende beheeropties voor gebruikersapparaten. Wanneer deze opties zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers hun apparaten beheren vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-service.

Functie om in te schakelen Beschrijving
Toestel toevoegen

Gebruikers kunnen een nieuw apparaat registreren via e-mail, sms of QR-code.

Gebruikers kunnen de status van hun apparaten zien en ze kunnen op Toestel synchroniseren klikken om hun profielen met het apparaat te synchroniseren.

Profielen installeren

Gebruikers kunnen optionele profielen weergeven en installeren of automatische profielen opnieuw installeren.

Gebruikers kunnen hun werkapps en geïnstalleerde apparaten zien en ze kunnen op Opnieuw installeren klikken.

Herstelsleutel voor versleuteling

De herstelsleutel voor versleuteling is een uniek numeriek wachtwoord waarmee gebruikers toegang tot hun macOS-of Windows-apparaat kunnen herstellen.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers hun herstelsleutels voor desktopversleuteling voor hun ingeschreven en versleutelde macOS- en Windows-apparaten ophalen via het tabblad Ondersteuning in Workspace ONE Intelligent Hub, in plaats van een ondersteuningsticket in te dienen om een herstelsleutel aan te vragen.

Kritieke acties

Wanneer de instelling Kritieke acties is ingeschakeld, kunnen gebruikers selfserviceacties bekijken en uitvoeren om een apparaat te verwijderen en kunnen ze de bedrijfsgegevens van een apparaat wissen om alle beheerde bedrijfsresources uit te schrijven en van het geselecteerde apparaat te verwijderen.

Niet-kritieke acties De instelling Niet-kritieke acties is standaard ingeschakeld. Op het tabblad Ondersteuning in Workspace ONE Intelligent Hub kunnen gebruikers selfserviceacties uitvoeren om hun toegangscode te wijzigen, de instelling Geluid maken in te schakelen om de waarschuwing met geluidsmelding op hun apparaat te horen of hun apparaat te vergrendelen.

Nuttige links toevoegen

In de sectie Nuttige links kunt u links toevoegen om gebruikers naar interne of externe sites en Knowledge Base-artikelen voor selfservicehulp te leiden. Met deze links kunnen gebruikers naar oplossingen voor problemen zoeken voordat ze contact opnemen met uw ondersteuningsservice. Gebruikers kunnen deze links vinden op het tabblad Ondersteuning van Workspace ONE Intelligent Hub in de sectie Nuttige resources.

U kunt wsonehub://{deeplink} als geldige URL gebruiken om nuttige links in te stellen waarmee gebruikers direct naar andere pagina's in de Workspace ONE Intelligent Hub-app gaan.

U kunt awb(s)://{URL} als geldige URL gebruiken om webpagina's vanuit Workspace ONE Intelligent Hub te openen in een webapp.

U kunt maximaal 10 links toevoegen om gebruikers naar resourcess te leiden. Gebruikers kunnen deze links vinden op het tabblad Ondersteuning in de sectie Nuttige links van Workspace ONE Intelligent Hub.

Voorbeelden van nuttige links voor selfservice van Hub Services

Contactgegevens beheren

Wanneer Workspace ONE UEM is geconfigureerd om het toestel in te schrijven en is geconfigureerd met Hub Services, wordt een sectie Contacten weergegeven op de pagina Selfservice voor werknemers. Het e-mailadres en telefoonnummer voor ondersteuning die worden weergegeven, worden geconfigureerd op het tabblad Toestel > Toestelinstellingen > Toestel en gebruikers > Algemeen > Inschrijving > Aanpassing in de Workspace ONE UEM-console.

Opmerking: Het tabblad Aanpassing bevat voorbeeldgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Als u de voorbeeldinstellingen niet wijzigt, worden deze gegevens weergegeven in de sectie Contacten. Zie E-mailadres en telefoonnummer als contactgegevens voor het tabblad Ondersteuning in Workspace ONE Intelligent Hub configureren.