Op de pagina Selfservice voor werknemers van de Hub Services-console kunt u het type selfserviceondersteuning aanpassen dat beschikbaar is in Workspace ONE Intelligent Hub.

U kunt nuttige links toevoegen aan het selfservicetabblad om gebruikers meer middelen en informatie te geven over hoe ze basisbeheertaken voor toestellen kunnen uitvoeren, problemen kunnen onderzoeken en problemen kunnen oplossen. Deze links kunnen het aantal tickets en ondersteuningsproblemen voor de helpdesk verminderen.

De optie voor het weergeven van het selfservicetabblad in de browser is standaard ingeschakeld in de algemene instelling. U kunt deze optie deactiveren op de pagina Selfservice voor werknemers. U kunt versies van het selfservicetabblad voor werknemers maken en de nuttige links voor specifieke groepen gebruikers ontwerpen en een versie toevoegen in de Hub-sjabloon die aan de specifieke groep is toegewezen.

De naam van selfservicetabblad wijzigen

Het tabblad dat wordt weergegeven in de Workspace ONE Intelligent Hub-app, wordt weergegeven als Ondersteuning op de navigatiebalk. U kunt het label wijzigen op de pagina Selfservice voor werknemers. Wanneer de weergave van de app wordt vernieuwd, wordt de nieuwe naam weergegeven op de navigatiebalk.

Contactgegevens beheren

Wanneer Workspace ONE UEM is geconfigureerd om het toestel in te schrijven en is geconfigureerd met Hub Services, wordt een sectie Contacten weergegeven op de pagina Selfservice voor werknemers. Het e-mailadres en telefoonnummer voor ondersteuning die worden weergegeven, worden geconfigureerd op het tabblad Toestel > Toestelinstellingen > Toestel en gebruikers > Algemeen > Inschrijving > Aanpassing in de Workspace ONE UEM-console.

Opmerking: Het tabblad Aanpassing bevat voorbeeldgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Als u de voorbeeldinstellingen niet wijzigt, worden deze gegevens weergegeven in de sectie Contacten. Zie E-mailadres en telefoonnummer als contactgegevens voor het tabblad Ondersteuning in Intelligent Hub configureren.

Selfserviceopties voor beheer van gebruikerstoestellen

U kunt de selfservice voor toestellen inschakelen om de sectie Mijn toestellen weer te geven op het selfservicetabblad in de Workspace ONE Intelligent Hub-app. De sectie Mijn toestellen bevat gedetailleerde informatie over de toestellen van de gebruiker. Gebruikers kunnen standaard toestellen toevoegen en profielen installeren voor toestellen die zijn ingeschakeld. Wanneer u de verificatiemethode Verify (Intelligent Hub) voor tweeledige verificatie heeft ingeschakeld, kunnen gebruikers het primaire apparaat wijzigen dat is toegewezen om de tweeledige melding te ontvangen. Gebruikers kunnen ook op Synchroniseren klikken om alle profielen te synchroniseren met het toestel.

U kunt deze opties deactiveren op de pagina Selfservice voor werknemers.

Nuttige links toevoegen

U kunt links toevoegen om gebruikers naar interne of externe sites en Knowledge Base-artikelen voor selfservicehulp te leiden. Met deze links kunnen gebruikers naar oplossingen voor problemen zoeken voordat ze contact opnemen met uw ondersteuningsservice. Deze links worden weergegeven in de sectie Nuttige resources op het selfservicetabblad.