U kunt de onboardingsjabloon in de Hub Services-console aanpassen om nieuw personeel te laten kennismaken met bronnen in Workspace ONE Intelligent Hub die hen kunnen helpen bij de voorbereiding op het begin van hun werk op dag 1. U stelt de welkomstpagina voor nieuwe aanwervingen in om nieuw personeel te begeleiden bij de stappen om hun account in uw organisatie voor hun startdatum in te stellen.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarop VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.

Workspace ONE Access Met Hub Services biedt een onboardingervaring tijdens het vooraf inwerken via Workspace ONE Intelligent Hub op een webbrowser. Workspace ONE Access genereert een eenmalig toegangstoken, een zogenaamde ‘magic link’, die u in een e-mailbericht stuurt aan toekomstige werknemers. Zij klikken op de link om een welkomstpagina in de Workspace ONE Intelligent Hub-portal te openen.

U ontwerpt en configureert de welkomstpagina voor nieuwe aanwervingen die nieuw personeel ziet wanneer ze op de magische link klikken in de e-mail die ze ontvangen. Op de welkomstpagina wordt een begroeting weergegeven en instructies voor het instellen van hun account en het aanmelden bij de Workspace ONE Intelligent Hub-portal in een webbrowser.

Wanneer u de onboardingsjabloon configureert, zijn de welkomstpagina voor nieuw personeel, de merknamen en de Hub-appcatalogus standaard ingeschakeld. Als u versies van merknamen en de Hub-catalogus hebt gemaakt die specifiek zijn voor nieuwe gebruikers, bewerkt u de onboardingsjabloon om de versies te selecteren in plaats van de algemene instellingen te gebruiken. U kunt Meldingen inschakelen als deze optie is geconfigureerd in Hub Services.

Opmerking: Selfservice voor werknemers en People zijn niet beschikbaar voor de onboardingsjabloon.

Zie Een onboardingervaring voor dag 0 voorbereiden in VMware Workspace ONE Intelligent Hub voor configuratiegegevens.