In dit voorbeeld wordt een actiemelding in Hub Services gemaakt om de doelgroep te vragen of zij de vereiste beveiligingstraining hebben voltooid.

De melding bevat opties voor acties. Geadresseerden die de training hebben voltooid, klikken op Voltooid. Geadresseerden die de training niet hebben voltooid, klikken op Training vereist. Zij worden naar de pagina voor de beveiligingstraining geleid.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Meldingen van Hub Services en klik op Aangepaste melding maken.
 2. Voer Beveiligingstraining vereist in als naam.
  Deze naam wordt weergegeven in de statuslijst op de pagina Meldingen.
 3. Selecteer Alle werknemers voor Type doelgroep.
 4. Aangezien iedereen deze training moet volgen en u niet wilt dat de melding over het hoofd wordt gezien, selecteert u Hoge prioriteit voor Prioriteit.
  Meldingen met hoge prioriteit worden bovenaan in de lijst met meldingen weergegeven totdat de gebruiker actie onderneemt met betrekking tot de melding.
 5. Klik op Volgende om naar de pagina Inhoud te gaan. Controleer of de sjabloon Uitvoerbaar is.
 6. Vul in de sectie Inhoud de meldingsdetails in.
  Optie Beschrijving
  Afbeelding Gebruik de standaardafbeelding, Intelligent Hub, of voeg uw eigen afbeelding voor deze melding toe.
  Titel Voer Beveiligingstraining vereist in als titel.
  Ondertitel Voer als ondertitel Moet zijn voltooid per 1 augustus in om de voltooiingsdatum te benadrukken.
  Beschrijving In dit voorbeeld is de beschrijving van het bericht als volgt:

  Hierbij willen wij alle medewerkers eraan herinneren elk jaar de beveiligingstrainingsoefening te voltooien.

  Als u de training al heeft voltooid, klikt u op VOLTOOID.

  Als u de training niet heeft voltooid, klikt u op TRAINING VEREIST. De pagina voor de beveiligingstraining wordt weergegeven.

 7. Deze melding wordt gemaakt met twee acties: Voltooid en Training vereist.
  1. De eerste actie is bestemd voor gebruikers die de beveiligingstraining al hebben voltooid.
   Optie Beschrijving
   Tekst voor actieknop Voer de tekst in voor de knop die wordt weergegeven in de melding. Voer VOLTOOID in.
   Knoptekst voor actie voltooid Voer de tekst in voor de knop die wordt weergegeven in de melding nadat op de actieknop Voltooid is geklikt. Voer BEVESTIGD in.
   Gedrag van actieknop Selecteer API als knoptype.
   Methode Selecteer POST als methode. Wanneer gebruikers op VOLTOOID klikken, wordt het antwoord gepost naar de URL van het API-eindpunt.

   API-eindpunt Voer de URL in waar het antwoord naartoe wordt gepost. Bijvoorbeeld, https://security-training-completed.acme.com.
   Actie herhaalbaar maken Schakel Actie herhaalbaar maken uit.
   Primair Schakel Primair in. Deze knop is de eerste knop in de melding.
  2. De tweede actie is bestemd voor gebruikers die de beveiligingstraining niet hebben voltooid. Wanneer ze op deze knop klikken, worden ze naar de URL voor de beveiligingstraining geleid.
   Optie Beschrijving
   Tekst voor actieknop Voer de tekst in voor de knop die wordt weergegeven in de melding. Voer TRAINING VEREIST in.
   Knoptekst voor actie voltooid Voer de tekst in voor de knop die wordt weergegeven in de melding nadat op Training vereist is geklikt. Voer IN UITVOERING in.
   Type actieknop Selecteer Openen in als knoptype.
   Koppeling Voer de koppeling naar de website voor de beveiligingstraining in. Voer bijvoorbeeld https://security-training.example.com in.
   Herhaalbaar Schakel Actie herhaalbaar maken uit.
   Primair Schakel Primair uit. Deze knop wordt weergegeven na de knop met de aanduiding Voltooid.
 8. Klik op Volgende om een samenvatting van de melding weer te geven.
 9. Klik op Maken om de melding te maken en verzenden.