U kunt op de pagina Meldingen van de Hub Services-console aangepaste meldingen maken die in de Workspace ONE Intelligent Hub-app worden weergegeven. Daarnaast kunt u aangepaste meldingen maken met de API van de Workspace ONE Service voor meldingen.

Meldingen Beschrijving
Melding over nieuwe beschikbare apps

Er is een melding voor nieuwe apps om gebruikers te informeren over nieuwe apps die aan hen zijn toegewezen, beschikbaar met de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

Voor nieuwe apps wordt in Hub Services automatisch een meldingsbericht gegenereerd dat wekelijks naar werknemers wordt verzonden. Gebruikers kunnen nieuwe apps selecteren en ze via het meldingsbericht opslaan op hun toestel.

Als u niet wilt dat medewerkers de wekelijkse melding ontvangen, kunt u de instelling Meldingen voor nieuwe apps deactiveren op de pagina Meldingsinstellingen.

De sjabloon voor het meldingsbericht voor nieuwe apps kan niet worden gewijzigd.

Aangepaste melding

U kunt aangepaste meldingen maken en een meldingsprioriteit instellen met de wizard Melding in de Hub Services-console of met de meldings-API's.

Wanneer u de wizard Melding gebruikt, worden twee meldingstypen weergegeven.

  • Uitvoerbaar. Voor uitvoerbare meldingen moet een gebruiker een actie uitvoeren, bijvoorbeeld een verplichte training volgen of een onkostenrapport goedkeuren. Selecteer Uitvoerbaar om een melding te verzenden waarvoor uw gebruikers in de melding moeten reageren. U kunt een tot drie actieknoppen configureren wanneer u de aangepaste melding maakt. In de sectie Aanvullende gegevens kunt u meer informatie over de melding toevoegen. Aanvullende gegevens worden in een label-/beschrijvingsindeling weergegeven na het bericht. U kunt een vervaldatum toewijzen die een dag, tijd en tijdzone bevat waarop de vereiste actie moet zijn voltooid. De datum wordt weergegeven op de meldingskaart zodat gebruikers kunnen zien wanneer de actie is vereist.
  • Informatief. Informatieve meldingen zijn meldingen waarvoor geen actie van de lezer is vereist in de melding. Meldingen voor nieuwe apps worden weergegeven als informatieve meldingen.

Als u de Notification API wilt gebruiken om aangepaste meldingen te maken, gaat u naar de pagina Workspace ONE Notification Service API, https://code.vmware.com/apis/402#/Notifications. De naslaggids voor de Service voor meldingen is beschikbaar op het tabblad Documentatie op de hiervoor vermelde pagina.

Wanneer u een melding maakt, kunt u de prioriteit instellen op Standaard, Hoge prioriteit of Dringend.

  • Standaard. Meldingen worden standaard als standaardmeldingen verzonden. Wanneer standaardmeldingen zijn gelezen of van het scherm zijn gewist, wordt het aantal meldingen verminderd.
  • Hoge prioriteit. Meldingen die worden verzonden met hoge prioriteit worden weergegeven bovenaan de pagina Voor jou in de sectie Prioriteit. Het aantal meldingen wordt pas verminderd nadat gebruikers de melding als gelezen hebben gemarkeerd of actie hebben ondernomen met betrekking tot de melding.
  • Dringend. Meldingen die als dringend worden verzonden, worden beschouwd als zeer belangrijke meldingen die gebruikers proactief waarschuwen en onmiddellijk hun aandacht of reactie vragen. Gebruikers kunnen niet naar een ander scherm in de Intelligent Hub-app gaan totdat ze een actie uitvoeren voor de melding.

U kunt aangepaste meldingen richten aan specifieke doelgroepen of u kunt de meldingen naar alle medewerkers in uw organisatie sturen. Zie Aangepaste meldingen in Workspace ONE Hub Services maken.

Vastgemaakte meldingen

Verzend vastgemaakte meldingen wanneer u gebruikers wilt waarschuwen en u wilt vermijden dat ze het bericht negeren. Een vastgemaakte melding, ook wel een plaknotitie genoemd, wordt bovenaan de pagina Voor jou weergegeven in de Workspace ONE Intelligent Hub-app of Hub-portal. Gebruikers kunnen een vastgemaakte melding niet sluiten en deze wordt bovenaan de pagina Voor jou weergegeven totdat de melding verloopt.

Als gebruikers meer dan één vastgemaakte melding ontvangen, wordt alleen de nieuwste vastgemaakte melding weergegeven. Wanneer die vastgemaakte melding verloopt, wordt de volgende niet-verlopen permanente melding weergegeven. Wanneer een vastgemaakte melding verloopt, wordt deze verplaatst naar de pagina Geschiedenis.

U maakt vastgemaakte meldingen met behulp van de API voor de service Meldingen. Wanneer u de vastgemaakte melding maakt in de API, stelt u de vervaldatum in het plakobject in. Zie het onderwerp Permanente melding in de handleiding over meldingen op het tabblad API-documentatie voor de Workspace ONE-service voor meldingen en het schema van de Hero-kaart voor meer informatie.