De melding voor nieuwe apps wordt standaard gemaakt in Hub Services. U kunt aangepaste meldingen maken vanuit de pagina Meldingen van de Hub Services-console. Daarnaast kunt u aangepaste meldingen maken met de API van de Workspace ONE Service voor meldingen.

Meldingen Beschrijving
Melding over nieuwe beschikbare apps

Er is een melding voor nieuwe apps om gebruikers te informeren over nieuwe apps die aan hen zijn toegewezen, beschikbaar met de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

Voor nieuwe apps wordt in Hub Services automatisch een meldingsbericht gegenereerd dat wekelijks naar werknemers wordt verzonden. Gebruikers kunnen nieuwe apps selecteren en ze via het meldingsbericht opslaan op hun toestel.

Als u niet wilt dat medewerkers de wekelijkse melding ontvangen, kunt u de instelling Meldingen voor nieuwe apps uitschakelen op de pagina Meldingsinstellingen.

De sjabloon voor het meldingsbericht voor nieuwe apps kan niet worden gewijzigd.

Aangepaste melding

U kunt aangepaste meldingen maken en een meldingsprioriteit instellen met de wizard Melding in de Hub Services-console of met de meldings-API's.

Wanneer u de wizard Melding gebruikt, worden twee meldingstypen weergegeven.

  • Uitvoerbaar. Voor uitvoerbare meldingen moet een gebruiker een actie uitvoeren, bijvoorbeeld een verplichte training volgen of een onkostenrapport goedkeuren. Selecteer Uitvoerbaar om een melding te verzenden waarvoor uw gebruikers in de melding moeten reageren. U kunt een tot drie actieknoppen configureren wanneer u de aangepaste melding maakt. U kunt een andere informatiesectie toevoegen waarin tekst ingedeeld in rijen wordt weergegeven, zodat items gemakkelijk kunnen worden benadrukt.
  • Informatief. Informatieve meldingen zijn meldingen waarvoor geen actie van de lezer is vereist in de melding. Meldingen voor nieuwe apps worden weergegeven als informatieve meldingen.

Als u de Notification API wilt gebruiken om aangepaste meldingen te maken, gaat u naar de pagina Workspace ONE Notification Service API, https://code.vmware.com/apis/402#/Notifications. De naslaggids voor de Service voor meldingen is beschikbaar op het tabblad Documentatie op de hiervoor vermelde pagina.

Wanneer u een melding maakt, kunt u de prioriteit instellen op Standaard, Hoge prioriteit of Dringend.

  • Standaard. Meldingen worden standaard als standaardmeldingen verzonden. Wanneer standaardmeldingen zijn gelezen of van het scherm zijn gewist, wordt het aantal meldingen verminderd.
  • Hoge prioriteit. Meldingen die worden verzonden met hoge prioriteit worden weergegeven bovenaan de pagina Voor jou in de sectie Prioriteit. Het aantal meldingen wordt pas verminderd nadat gebruikers de melding als gelezen hebben gemarkeerd of actie hebben ondernomen met betrekking tot de melding.
  • Dringend. Meldingen die als dringend worden verzonden, worden beschouwd als zeer belangrijke meldingen die gebruikers proactief waarschuwen en onmiddellijk hun aandacht of reactie vragen. Gebruikers kunnen niet naar een ander scherm in de Intelligent Hub-app gaan totdat ze een actie uitvoeren voor de melding.

U kunt aangepaste meldingen richten aan specifieke doelgroepen of u kunt de meldingen naar alle medewerkers in uw organisatie sturen. Zie Aangepaste meldingen in Workspace ONE Hub Services maken.

Vastgemaakte meldingen U kunt een vastgemaakte melding maken zodat boven op de pagina Voor jou een meldingskaart wordt weergegeven. Verzend vastgemaakte meldingen wanneer u gebruikers wilt waarschuwen en u wilt vermijden dat ze het bericht negeren. Vastgemaakte meldingen kunnen niet worden gesloten en worden weergegeven totdat de melding verloopt. Wanneer de melding verloopt, wordt deze verplaatst naar de pagina Geschiedenis.

U gebruikt de Notifications Service API om een vastgemaakte melding te maken en de vervaltijd in het object 'sticky' in te stellen. Raadpleeg de documentatie voor Workspace ONE Notifications Service API en het Hero-kaartschema voor meer informatie.

Meldingen via Workspace ONE Mobile Flows U kunt de Workspace ONE® mobile flows-integratie met Hub Services inschakelen om meldingen te ontvangen van zakelijke apps die in Mobile Flows zijn geconfigureerd. Workspace ONE Access moet worden geïntegreerd met Workspace ONE UEM en de Mobile Flows-service moet worden geconfigureerd in uw Workspace ONE UEM-omgeving.

Hoe meldingen worden weergegeven op toestellen van gebruikers

Om het voor gebruikers gemakkelijker te maken berichten te vinden op hun toestellen, worden de berichten op de pagina Voor jou gegroepeerd op basis van het type melding: Prioriteit, Uitvoerbaar of Informatief. Als gebruikers geen melding hebben van een van deze typen, wordt het betreffende label niet weergegeven.

Meldingen Voor jou

Dringende berichten worden buiten deze groeperingen weergegeven. Gebruikers kunnen pas naar een ander scherm gaan nadat actie is ondernomen voor dringende meldingen.

Gebruikers kunnen het aantal meldingen zien dat ze op het tabblad Voor jou hebben. Dit aantal omvat het aantal gelezen of ongelezen prioritaire en uitvoerbare meldingen evenals het aantal ongelezen informatieve meldingen. Wanneer informatieve meldingen zijn weergegeven in een paginaweergave, worden ze als gelezen beschouwd zonder dat de gebruiker een specifieke actie hoeft uit te voeren, en wordt het aantal verlaagd. Als er geen meldingen worden weergegeven wanneer gebruikers het tabblad Voor jou openen, wordt de pagina U bent weer helemaal bij weergegeven.

Wanneer gebruikers op een melding reageren of deze verwijderen, wordt de melding verplaatst naar Geschiedenis. Gebruikers kunnen een gearchiveerd bericht gedurende 90 dagen bekijken. Daarna wordt het verwijderd.

Meldingen worden standaard weergegeven met zowel de titel van de melding als de inhoud van het bericht. Als u alleen de titel van de melding wilt weergeven, kunt u de optie Beschrijving van pushmelding weergeven in de Hub Services-console uitschakelen.