Nadat u Okta als externe identiteitsprovider in VMware Identity Manager heeft ingesteld, moet u de zojuist gemaakte Okta-verificatiemethode aan het toegangsbeleid in VMware Identity Manager toevoegen. Werk het standaardtoegangsbeleid en het andere beleid naar wens bij.

U moet de Okta-verificatiemethode toevoegen aan het standaard toegangsbeleid zodat Okta wordt gebruikt als de aanmeldingsprovider voor de Workspace ONE-catalogus. Het standaardtoegangsbeleid regelt de aanmelding bij de catalogus en alle apps die in VMware Identity Manager zijn geconfigureerd, die nog geen andere beleidsdefinitie hebben.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer (Identity & Access Management) en klik vervolgens op Beleidsregels (Policies).
 2. Klik op Standaardtoegangsbeleid bewerken (Edit Default Access Policy).
 3. Klik in de wizard Beleid bewerken op Configuratie (Configuration).
 4. Klik op beleidsregel voor webbrowsers.
  1. Stel Okta-verificatie in als verificatiemethode.
   If a user's network range is: ALLE BEREIKEN (ALL RANGES)
   and the user is accessing content from: Webbrowser (Web browser)
   Then perform this action: Verifiëren met behulp van (Authenticate using)
   then the user may authenticate using: Okta-verificatiemethode (Okta Auth Method)
   Opmerking: Voor de Okta-verificatiemethode selecteert u de verificatiemethode die u hebt gemaakt voor de IDP in Het maken van een nieuwe identiteitsprovider in VMware Identity Manager voltooien.
  2. Klik op Opslaan (Save).
 5. Bewerk indien nodig andere beleidsregels om de Okta-verificatiemethode toe te voegen.