Als u wilt beginnen met SaltStack SecOps Vulnerability, maakt u eerst uw beveiligingsbeleid. Voeg in uw beleid de minions toe die u als doel wilt voor een beoordeling en bepaal de uitvoeringsplanning van de beoordeling.

Een beveiligingsbeleid maken

Voordat u uw eerste beveiligingsbeleid maakt, hebt u toegang nodig tot de bibliotheek met kwetsbaarheden. Zie De bibliotheek met kwetsbaarheden bijwerken voor meer informatie.

Ook kunt u de doelen maken die u wilt beoordelen voordat u uw beleid maakt. Een doel is de groep assets (ook wel minions genoemd) waarop uw beleid van toepassing is. Zie Minions voor meer informatie.

 1. Klik in de werkplek Kwetsbaarheid (Vulnerability) op Beleid maken (Create policy).
 2. Voer een beleidsnaam in en selecteer het doel dat u wilt beoordelen.
  Opmerking: Als u een groot aantal minions scant, kan dit tot lange verwerkingstijden leiden. Dit kan ook andere processen, zoals opdrachten die worden uitgevoerd, in SaltStack Config vertragen. Zorg ervoor dat u extra tijd voorbehoudt om grote beoordelingen uit te voeren.
 3. Definieer een planningsfrequentie. Zie Beleidsregels voor kwetsbaarheden voor meer informatie over instellingen voor de planningsfrequentie.
 4. (Optioneel) Selecteer Beoordeling uitvoeren bij opslaan (Run assessment on save).
 5. Klik op Opslaan.

  Het beleid is nu opgeslagen. Als u ervoor hebt gekozen om een beoordeling uit te voeren bij het opslaan, wordt de beoordeling nu uitgevoerd.

Een beveiligingsbeleid bewerken

Een bestaand beleid voor SaltStack SecOps Vulnerability bewerken:

 1. Klik in de werkplek Vulnerability (Kwetsbaarheid) op het beleid dat u wilt bewerken.

  Als u op een beleid klikt, wordt het dashboard van het geselecteerde beleid geopend.

 2. Klik in het beleidsdashboard op Beleid bewerken (Edit policy) in de rechterbovenhoek.
 3. Bewerk het beleid naar behoefte en klik op Opslaan (Save).