Voordat u begint met het installatieproces voor SaltStack Config, moet u een aantal taken vóór installatie uitvoeren. Deze taken zijn bedoeld om in een specifieke volgorde te worden uitgevoerd, zoals in deze handleiding is vermeld.