De laatste stap vóór installatie voor SaltStack Config bestaat uit het downloaden van de installatiebestanden en het verzenden ervan naar het Salt-masterknooppunt.

Voordat u aan de slag gaat

Deze stap is onderdeel van het proces vóór installatie. Voordat u deze pagina gaat lezen, moet u ervoor zorgen dat u eerst het volgende heeft gelezen:

Bestanden downloaden

Download de installatiebestanden van Customer Connect. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor ondersteuning.

De bestanden overbrengen

Breng de bestanden over naar het Salt-masterknooppunt vanwaar u de installatieorkestratie uitvoert. Plaats de bestanden in de rootmap.

De installatiebestanden controleren

Valideer als best practice of het gedownloade bestand niet is gewijzigd nadat het is gemaakt door VMware. U kunt het bestand valideren door de SHA-256-hash voor uw exemplaar te vergelijken met de SHA-256 die voor dat bestand is vermeld.

De installatiebestanden in RedHat of CentOS controleren:

 1. Open een terminal op de machine met de bestanden en ga naar de directory met de bestanden.
 2. Gebruik indien nodig ls om de exacte bestandsnamen weer te geven.
 3. Voer het volgende commando in en voeg hierbij de exacte naam in van het bestand dat u wilt verifiëren:
  sha256sum file-name.zip
 4. Het vorige commando retourneert de SHA-256 voor het bestand. Vergelijk de uitvoer van dit commando met de SHA-256 die wordt vermeld voor dat bestand in Customer Connect.

De bestanden uitpakken (optioneel)

Het uitpakken van de installatiebestanden is een optionele stap. Dit is alleen vereist als u de ZIP-versie van het installatieprogramma heeft gedownload in plaats van de tarball.

Opmerking:

Als de machine deze applicatie niet heeft of als de machine een luchtmuur heeft, downloadt u de tarball.

De bestanden in RedHat of CentOS uitpakken:

 1. Installeer in de terminal een applicatie om het ZIP-bestand uit te pakken. Bijvoorbeeld:
  sudo yum install unzip
 2. Nadat het decompressieprogramma is geïnstalleerd, voert u het volgende commando in en hierbij voegt u exacte bestandsnaam van het installatiebestand in:
  unzip SaltStack_Config-<version>_Installer.zip

De .asc-sleutelbestanden importeren

U moet de .asc-sleutelbestanden uit het installatieprogramma importeren in het RPM-verpakkingssysteem. De sleutelbestanden importeren op alle knooppunten die bij de installatie betrokken zijn:

 1. Ga naar de ssc-installer-directory.
 2. Voer het volgende commando uit om de .asc-sleutelbestanden die u uit het ZIP-bestand heeft uitgepakt, te importeren in het RPM-verpakkingssysteem:
  sudo rpmkeys --import keys/*.asc
 3. Herhaal deze stappen voor alle knooppunten.

Wat moet u nu doen

Nadat u de installatiebestanden heeft gedownload, overgebracht, geverifieerd en geïmporteerd, kunt u beginnen met het installatieproces.