SaltStack Config biedt verschillende standaarddoelen en opdrachten samen met ondersteunende bestanden en pillar-gegevens. Voorbeelden van opdrachtbestanden en pillargegevens worden in de SSE Salt-omgeving geplaatst zodat ze bestanden en pillargegevens in de basisomgeving niet verstoren. De voorbeeldcontent bevat doelen, opdrachten, pillar-gegevens en ondersteunende bestanden.

Als u de basisfunctionaliteit van SaltStack Config wilt testen, probeert u met voorbeeldcontent in de gebruikersinterface te werken. Mogelijk moet u de Salt-minionservice installeren op een aantal knooppunten die u wilt beheren voordat u de voorbeeldcontent uitprobeert.

Voorbeelden van opdrachtbestanden en pillar-gegevens worden in de Salt-omgeving sse geplaatst zodat ze bestanden en pillar-gegevens in de omgeving base niet verstoren. Zie Omgevingen voor meer informatie.

Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-masters, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Een Salt-master kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert. Zie Minions voor meer informatie.

Opdrachten worden gebruikt om externe uitvoeringstaken uit te voeren, om staten toe te passen en om Salt-runners te starten. Zie Opdrachten voor meer informatie.

Bestanden in SaltStack Config zijn handig voor het configureren van de statussen die u vervolgens kunt toepassen via opdrachten. Bestanden worden op de bestandsserver opgeslagen. De bestandsserver is een locatie voor het opslaan van zowel Salt-specifieke bestanden, zoals top-bestanden of statusbestanden, als bestanden die naar minions kunnen worden gedistribueerd, zoals systeemconfiguratiebestanden. Zie Bestandsserver voor meer informatie.

Pillars zijn structuren van gegevens die in de Salt-master zijn gedefinieerd en worden doorgegeven aan een of meer minions, met behulp van doelen. Ze staan toe dat vertrouwelijke, getargete gegevens alleen veilig naar de betreffende minion worden verzonden. Zie Pillars voor meer informatie.

Hoe SaltStack Config-voorbeelden gebruiken

Voorbeelden worden gebruikt om tijd te besparen bij het instellen van uw SaltStack Config-omgeving. Met standaardtaken kunt u gebruikmaken van vooraf gedefinieerde statusbestanden en pillar-gegevens om te beginnen met het uitvoeren van veelgebruikte bewerkingen.

U kunt voorbeelden ook als model gebruiken voor de manier waarop verschillende systeemelementen worden geconfigureerd om samen te werken wanneer u uw eigen werkstromen maakt.

Standaarddoelen

SaltStack Config bevat een reeks standaarddoelgroepen die alle minions van een bepaald besturingssysteem bevatten. De volgende standaarddoelen worden gedefinieerd door ze af te stemmen op de os-grain.

 • CentOS
 • Linux
 • MacOS
 • RedHat
 • SUSE
 • Ubuntu
 • Windows
 • Windows-servers

Zie Minions voor meer informatie.

Voorbeeldopdrachten

SaltStack Config biedt verschillende statusopdrachten en opdrachten voor externe uitvoering. Elke opdracht wordt hieronder gedetailleerd beschreven, met een beschrijving van gerelateerde bestanden en pillars, waar van toepassing.

Aanwezigheid inschakelen (Enable Presence)

Zorgt voor een nauwkeurigere aanwezigheidsdetectie. Aanwezigheid geeft aan of SaltStack Config recent opdrachtgegevens heeft ontvangen van de minion, binnen een vastgesteld interval. Zie Aanwezigheid van minion voor meer informatie.

Highstate

Voert een state.highstate uit op getargete minions. Een highstate is een statusmodule die alle statussen toepast die in het bestand top.sls zijn geconfigureerd. top.sls moet door de gebruiker worden gedefinieerd en is niet opgenomen als voorbeeldbestand. Zie Opdrachten voor meer informatie.

Voorbeeld van Apache

bestanden
sse/apache/init.sls
pillar
Geen

Installeert Apache. Deze status bevat logica om de juiste naam van het Apache-pakket te bepalen op basis van het doelbesturingssysteem.

Voorbeeld van schijfgebruik

Voert het commando disk.usage uit op getargete minions.

Voorbeeld van DokuWiki

bestanden
sse/dokuwiki/init.sls,sse/dokuwiki/files/*
bevat
PHP, Apache
aanpassing van pillar
 • dokuwiki_url: stelt het URL-pad in waar de wiki moet worden weergegeven, standaard wiki.
 • wiki_title: stelt de wikititel in, standaard MyWiki.

Voorbeeld van HTOP-installatie

bestanden
sse/htop/init.sls
pillar
Geen

Installeert HTOP.

Voorbeeld van HTOP-verwijdering

bestanden
sse/htop/remove.sls
pillar
Geen

Verwijdert HTOP.

Voorbeeld van LAMP-stack

bestanden
sse/LAMP/init.sls
bevat
mySQL, PHP, Apache
aanpassing van pillar
 • db_user: standaard dbuser.
 • db_name: standaard dbname.
 • db_pass: standaard password.
 • db_host: standaard localhost.

Installeert Apache, mySQL en PHP.

Voorbeeld van mySQL

bestanden
sse/mysql/init.sls
pillar
Geen

Installeert mySQL.

Voorbeeld van PHP

bestanden
sse/php/init.sls
pillar
Geen

Installeert PHP.

Voorbeeld van pillarvernieuwing

Vernieuwt de Salt-pillar op de getargete minions. Voer dit uit nadat u pillargegevens aan minions heeft toegewezen.

Voorbeeld van WordPress

bestanden
sse/wordpress/init.sls
pillar
Geen

Installeert WordPress.

test.ping

Voert het commando test.ping uit op getargete minions.