SaltStack Config bevat vier of meer architectuuronderdelen, waaronder de RaaS-server, de masterplug-in en twee centrale databases.

In het volgende diagram ziet u de primaire onderdelen van de basisarchitectuur van SaltStack Config die relevant zijn voor de installatie:

Een architectuurdiagram waarin de verschillende onderdelen van SaltStack Config worden weergegeven
Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid

Salt-masters en de masterplug-in

SaltStack Config werkt op Salt, een opensourcesysteem voor configuratiebeheer en automatisering.

De Salt-master is de belangrijkste verbinding tussen SaltStack Config en de rest van de knooppunten in uw netwerk (de minions). Als u een commando geeft vanuit SaltStack Config (zoals een opdracht), gaat het commando naar de Salt-master voor distributie op de getargete minions.

SaltStack Config kan verbinding maken met één Salt-master of vele masters zoals nodig in uw systeem. Voor communicatie tussen SaltStack Config en een Salt-master moet op die master de masterplug-in zijn geïnstalleerd en moet de sleutel ervan worden geaccepteerd in SaltStack Config. Met de masterplug-in krijgt de Salt-master toegang tot opdrachten of processen die zijn geïnitieerd door SaltStack Config, evenals tot externe bestanden en pillargegevens die zijn opgeslagen in de PostgreSQL-database.

De plug-in integreert met de bestaande extensiepunten van Salt. Zo worden bijvoorbeeld opdrachtresultaten verzameld met behulp van een externe Salt-opdrachtcache aan de Salt-masterzijde, en gebruikt de RaaS-bestandsserver een Salt-bestandsserverplug-in.
Opmerking: U kunt meer dan één Salt-master verbinden met SaltStack Config. Op elke Salt-master die verbinding maakt met SaltStack Config, moet de masterplug-in zijn geïnstalleerd

RaaS

RaaS, oftewel Returner as a Service, is het centrale onderdeel in SaltStack Config. Als sommige mensen naar SaltStack Config zelf verwijzen, hebben zij het vaak over RaaS.

RaaS biedt RPC-eindpunten om beheercommando's te ontvangen van de gebruikersinterface van SaltStack Config, evenals RPC-besturingseindpunten voor de interface met verbonden Salt-masters. Alle communicatie wordt verzonden met behulp van RPC API-aanroepen via WebSockets of HTTP(s).

Gebruikersinterface van SaltStack Config

De gebruikersinterface van SaltStack Config is een webapplicatie die de frontend van de grafische gebruikersinterface voor RaaS levert. Hoewel SaltStack Config API-gericht is, werkt de gebruikersinterface direct met de API (RaaS) om eenvoudig beheer van alle systemen in uw omgeving mogelijk te maken. Verschillende werkplekken bieden gebruikers de mogelijkheid om minions, gebruikers, rollen, opdrachten en meer te beheren.

Databases

PostgreSQL-database

RaaS gebruikt een PostgreSQL-database om miniongegevens, opdrachtresultaten, gebeurtenisgegevens, bestanden en pillar-gegevens, lokale gebruikersaccounts en aanvullende instellingen voor de gebruikersinterface op te slaan.

Redis-database

RaaS gebruikt een Redis-database om bepaalde typen gegevens in tijdelijke opslag te bewaren, zoals cachegegevens. Er wordt ook tijdelijke gegevensopslag gebruikt om in wachtrijen geplaatst werk te distribueren naar achtergrondwerkers.

Zie Systeemarchitectuur van Salt voor meer informatie over hoe Salt werkt.