SaltStack Config is een geautomatiseerd platform voor configuratiebeheer dat knooppunten inricht, configureert, implementeert, beheert en bewaakt om ervoor te zorgen dat de knooppunten in uw systeem altijd in een consistente, gewenste status werken. SaltStack Config maakt gebruik van automatisering om ervoor te zorgen dat uw team uw omgeving op elke schaal kan beheren: van 100 knooppunten tot 100.000.

U kunt SaltStack Config ook gebruiken om opdrachten op te vragen en uit te voeren op afzonderlijke VM's of groepen VM's op hoge schaal en snelheid.

Met SaltStack Config kunt u op elke schaal software inrichten, configureren en implementeren op uw virtuele machines met behulp van gebeurtenisgestuurde automatisering. U kunt ook SaltStack Config gebruiken om optimale, conforme softwarestatussen in uw hele omgeving te definiëren en af te dwingen.

SaltStack Config werkt op Salt, een opensourcesysteem voor configuratiebeheer en automatisering. SaltStack Config breidt het geautomatiseerde, gebeurtenisgestuurde configuratiebeheerplatform van Salt uit met aanvullende functies, zoals:

  • Toegangscontroles op basis van rollen - Zorgen ervoor dat netwerkingenieurs alleen toegang hebben tot de resources en opdrachten die nodig zijn om hun specifieke werktaken te kunnen uitvoeren.
  • Gebruiksvriendelijke interface - Naast de mogelijkheid om commando's vanaf de commandoregel uit te voeren, biedt SaltStack Config ook een grafische gebruikersinterface voor meer gebruiksgemak.
  • Beveiligingsautomatisering - Optionele add-ons bieden u automatische corrigerende maatregelen voor beveiligingsrisico's en continue conformiteit voor hybride IT-systemen.

Sommige taken zijn mogelijk niet beschikbaar in de gebruikersinterface en zijn alleen mogelijk via de API-eindpunten voor RaaS.

Als u zich wilt aanmelden bij SaltStack Config, gaat u naar de SaltStack Config-URL die uw beheerder heeft opgegeven, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt u op Inloggen.
Opmerking: SaltStack Config ondersteunt zowel Google Chrome- als Mozilla Firefox-webbrowsers.
U kunt verschillende instellingen bijwerken in de werkplek Gebruikersvoorkeuren (User Preferences).
Tabel 1. Gebruikersvoorkeuren
Optie Beschrijving
Sessietime-out (Session timeout) Selecteer in dit menu de periode (in minuten) die u inactief moet zijn voordat u automatisch wordt afgemeld.
Thema (Theme) Kies uit het donkere of lichte thema.
Limiet instellen (Set Limit)

Als deze instelling is ingeschakeld, wordt een limiet afgedwongen voor het aantal minions dat wordt weergegeven in verschillende gegevensrasters, tabellen en grafieken in de werkplek Rapporten (Reports) en in opdrachtresultaten. Deze instelling is alleen van invloed op visuele weergaven in de gebruikersinterface van SaltStack Config en heeft geen invloed op de werkelijke functionaliteit. Wanneer een element door de minionlimiet wordt beïnvloed, ziet u een waarschuwing.

Deze instelling is standaard ingeschakeld om de prestaties van de gebruikersinterface te verbeteren. Het uitschakelen van deze instelling kan echter prestatieproblemen veroorzaken.

Minionlimiet (Minion Limit) Stelt het aantal minions in dat beperkt is wanneer Limiet instellen (Set Limit) is ingeschakeld.