Het dashboard kan verschillende soorten systeemstatistieken en netwerkgegevens visualiseren. U kunt rapporten van de meest recente systeemstatistieken bekijken met het dashboard.

Werkplek Dashboard

Tabel 1. Beschikbare dashboardrapporten
Rapport Beschrijving Beschikbare filters
Salt-gebeurtenissen (Salt Events)
 • Geeft het aantal Salt-gebeurtenissen, zoals opdrachten of andere bewerkingen, weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in netwerkactiviteit
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Ladinggrootte van Salt-gebeurtenis (Salt Event Payload Size)
 • Geeft de ladinggrootte van Salt-gebeurtenissen, zoals opdrachten of andere bewerkingen, weer voor een tijdsperiode
 • Nuttig voor de bewaking van het verwerkingsvermogen of geheugen dat wordt gebruikt om opdrachten of andere bewerkingen te voltooien
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Diepte van Celery-wachtrij (Celery Queue Depth)
 • Geeft de diepte van de Celery-wachtrij weer voor een tijdsperiode. Dit verwijst naar het aantal opdrachten dat in de wachtrij is geplaatst tijdens het wachten op beschikbare CPU- of databaseresources
 • Handig voor het identificeren van knelpunten bij CPU's en databases
 • Alle RaaS-servers
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
RaaS-webserveraanvragen (RaaS Webserver Requests)
 • Geeft het aantal aanvragen voor de API-server (RaaS) weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in serveractiviteit
 • Alle RaaS-servers
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Responstijd van webserver (Webserver Response Time)
 • Geeft de verwerkingstijd weer die de API-server (RaaS) nodig heeft om op aanvragen te reageren voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van knelpunten en de algemene prestaties van de API-server (RaaS)
 • Alle RaaS-servers
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Iteratietijd voor RaaS Salt-master (RaaS Salt Master Iteration Time)
 • Geeft de tijd weer die Salt-masters die zijn verbonden met SaltStack Config, nodig hadden om een webserveraanvraag te voltooien, van begin tot eind, voor een tijdsperiode
 • Nuttig voor de bewaking van SaltStack Config-gerelateerde belasting van elke Salt-master
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Geverifieerde SSE-gebruikers (SSE Users Authenticated)
 • Geeft het aantal afzonderlijke gebruikers weer die bij SaltStack Config zijn aangemeld, voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in het aantal gebruikers die zich aanmelden bij SaltStack Config
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Databaseactiviteit (Database Activity)
 • Geeft het aantal acties (verwijderd, gelezen, ingevoegd, bijgewerkt) in verschillende rijen van de PostgreSQL-database weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in lees-/schrijfactiviteit in de PostgreSQL-database
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Databaseverbindingen (Database Connections)
 • Geeft het aantal verbindingen tussen de PostgreSQL-database en de API-server (RaaS) weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in activiteiten in de PostgreSQL-database
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Uitgevoerde Redis-commando's (Redis Commands Executed)
 • Geeft het aantal commando's weer dat wordt uitgevoerd voor de Redis-server, voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van het aantal aanvragen voor informatie in de Redis-cachinglaag van Redis (zoals queryresultaten)
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Opdrachten (Jobs)
 • Geeft het aantal opdrachten weer die zijn gelukt, retourneringen hebben gemist, zijn mislukt of in behandeling waren, voor een tijdsperiode
 • Handig voor het beoordelen van de algemene systeemactiviteit en prestaties
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Salt-masters in SSE (Salt Masters in SSE)
 • Geeft het aantal Salt-masters weer dat in SaltStack Config is geregistreerd, voor een tijdsperiode
 • Handig om te bewaken of Salt-masters onverwacht zijn afgesloten of dat er meer Salt-masters zijn dan verwacht, voor een tijdsperiode
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Aanwezigheid van minion (Minion Presence)
 • Geeft het aantal minions weer dat met Salt-masters is verbonden via SaltStack Config, voor een tijdsperiode
 • Handig om te bewaken of minions onverwacht zijn afgesloten of dat er meer minions zijn dan verwacht, voor een tijdsperiode
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)

Zie Uw systeemstatistieken controleren met SaltStack Config voor informatie over systeemstatistieken.

Rapporten toevoegen

Een rapport toevoegen aan het dashboard:

 1. Klik in de werkplek Dashboard op Rapport toevoegen (Add Report) om een menu te openen.
 2. Selecteer de naam van het rapport dat u aan het dashboard wilt toevoegen.

Het rapport dat u heeft geselecteerd, wordt nu weergegeven op het dashboard. Als er al verschillende rapporten op uw dashboard staan, verschijnt het nieuwe rapport dat u zojuist heeft toegevoegd bovenaan het dashboard in de linker- of rechterkolom. Dit rapport verschijnt in de kolom met het kleinste aantal rapporten op het moment dat u het heeft toegevoegd.

Alle rapporten in de werkplek Dashboard kunnen worden gefilterd op de tijdsduur van het rapport, van het afgelopen uur tot 24 uur. Alle rapporten zijn standaard ingesteld op 12 uur. Als u de duur wilt wijzigen, klikt u op het filter voor duur linksonder in het rapport om een ander tijdsbereik te selecteren.

U kunt rapporten ook downloaden door op het pictogram Downloaden downloadpictogram te klikken en JSON downloaden of CSV downloaden te selecteren.