SaltStack Config gebruikt de gebruikersinterface van een webapplicatie die de frontend levert aan RaaS, de backend-API-server voor SaltStack Config. De interface is de centrale werkplek voor het beheer van minions, gebruikers, rollen, opdrachten en meer. Beheertaken zijn beschikbaar via verschillende werkplekken.

Saltstack Config-terminologie

SaltStack Config bevat verschillende terminologie en werkplekken waarmee u wellicht niet vertrouwd bent.
Terminologie Beschrijving
Dashboard Het dashboard kan verschillende soorten systeemstatistieken en netwerkgegevens visualiseren, en rapporten weergeven. Het dashboard maakt visuele rapporten aan de hand van systeemstatistieken die door de RaaS-server zijn verzameld. De rapporten kunnen alleen systeemgegevens van de afgelopen 24 uur of minder weergeven. Om een meer gedetailleerd overzicht te krijgen van uw systeemstatistieken gedurende een langere tijdsperiode, kunt u het commando /metrics endpoint gebruiken om systeemstatistieken te exporteren naar tools van derden, zoals Prometheus of andere controle- en waarschuwingstools. Zie Dashboardrapporten voor meer informatie.
Rapporten De werkplek Rapporten (Reports) biedt een overzicht van belangrijke statistieken in uw SaltStack Config-omgeving, zoals het aantal beschikbare en gebruikte licenties of de Salt-versie die op verschillende knooppunten is geïnstalleerd.

U kunt rapporten bekijken in het scherm Start (Home). Rapporten worden automatisch bijgewerkt om de huidige status van uw systeem weer te geven. Rapportgegevens worden geleverd voor alle minions. Sommige rapporten kunnen echter op doelgroep worden gefilterd.

In de werkplek Rapporten kunt u belangrijke statistieken in uw SaltStack Config-omgeving weergeven. De werkplek biedt downloads en een grafiek voor elk rapporttype. U kunt ook de kolommen aanpassen die voor elk rapport worden weergegeven, evenals kolomgegevens filteren. Rapporten zijn beschikbaar in JSON- of CSV-indeling.

SaltStack Config bevat deze rapporttypen:
  • Sleutelstatus - Status van alle minionsleutels. Een minionsleutel maakt versleutelde communicatie mogelijk tussen een Salt-master en een Salt-minion.
  • Licentie - Aantal SaltStack Config-licenties in gebruik en het aantal beschikbare licenties.
  • Salt-masterversie - Versie van de Salt-master die is geïnstalleerd op alle Salt-masters.
  • Minionversie - Salt-minionversie in de geselecteerde doelgroep.
  • OS-versie - Besturingssysteem dat is geïnstalleerd op knooppunten binnen de geselecteerde doelgroep.
  • Aanwezigheid - Aanwezigheidsstatus van minions in de geselecteerde doelgroep. Aanwezigheid geeft aan of SaltStack Config recent opdrachtgegevens heeft ontvangen van een minion, binnen een vastgesteld interval met de naam raas_presence_expiration.
Minions

Minions zijn knooppunten die gebruikmaken van de minionservice, waarmee wordt geluisterd naar commando's van een Salt-master en de gevraagde taken worden uitgevoerd. Salt-masters kunnen de minionservice uitvoeren, waardoor het mogelijk is om het knooppunt waarop de Salt-contollerservice wordt uitgevoerd, zo nodig te configureren en te beheren. De werkplek Minions bevat een lijst met alle Salt-minions die de minionservice uitvoeren en die momenteel worden beheerd door SaltStack Config.

De werkplek Minions wordt ook gebruikt om miniongegevens te bekijken, minions op id of andere eigenschappen te zoeken of te sorteren, ad-hocopdrachten of -commando's uit te voeren en nieuwe doelen te maken. Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-masters, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is.

U kunt deze werkplek ook gebruiken om doelinstellingen aan te passen, zoals gekoppelde pillars, opdrachten uit te voeren, sleutels te accepteren of af te wijzen en om een rol of pillar aan een doel toe te wijzen.

Doelen (Targets)

Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-masters, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Doelen kunnen minions bevatten die zijn verbonden met een Salt-master in uw omgeving. Een Salt-master kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert.

Het definiëren van doelen voor uw opdrachten of bewerkingen helpen voorkomen dat bewerkingen worden uitgevoerd op knooppunten die de bewerking niet mogen uitvoeren. U kunt uw targets met behulp van grains, globs, lijsten of compounds organiseren.

U kunt de werkplek Doelen gebruiken om uw doelgroepen te maken en te beheren en snel informatie over uw doelgroepen weer te geven.

Minionsleutels De werkplek Minionsleutels (Minion Keys) wordt gebruikt om minionsleutels te beheren. Een minionsleutel maakt versleutelde communicatie mogelijk tussen een Salt-master en een Salt-minion. De werkplek biedt een overzicht van alle minions die zijn gefilterd op hun respectieve sleutelstatussen. Bij de eerste verbinding stuurt een Salt-minion zijn openbare sleutel naar de Salt-master en deze kan de sleutel accepteren, weigeren of afwijzen.
Activiteit De werkplek Activiteit (Activity) wordt gebruikt om de status van opdrachten en andere activiteiten te controleren. De werkplek Activiteit (Activity) biedt inzicht in veel soorten gebeurtenissen en activiteiten, zoals geplande opdrachten, ad-hocopdrachten, conformiteits- of kwetsbaarheidsbeoordelingen.
Opdrachten (Jobs) Opdrachten worden gebruikt om externe uitvoeringstaken uit te voeren, om staten toe te passen en om Salt-runners te starten. In de werkplek Opdrachten (Jobs) kunt u opdrachtinstellingen maken, configureren en opslaan voor hergebruik. Opdrachten zijn doorgaans bedoeld voor systeembewerkingen die moeten worden geautomatiseerd en meerdere keren moeten worden uitgevoerd, en configuratietijd besparen. Zie Hoe maak ik opdrachten voor meer informatie.
Planningen (Schedules) Planningen worden gebruikt om het uitvoeren van opdrachten te automatiseren. U kunt de werkplek Planning gebruiken om eenmalige of terugkerende opdrachten te plannen en zo uw omgeving te bewaken, opdrachten continu uit te voeren, planningen in/uit te schakelen of een geplande opdracht uit te voeren. Zie Hoe maak ik opdrachten voor meer informatie.
Pillars In de werkplek Pillars kunt u pillargegevens maken en beheren die native in SaltStack Config worden opgeslagen. Pillars zijn structuren van gegevens die in de Salt-master zijn gedefinieerd en worden doorgegeven aan een of meer minions, met behulp van doelen. Ze staan toe dat vertrouwelijke, getargete gegevens alleen veilig naar de betreffende minion worden verzonden. Zie Hoe maak ik pillargegevens voor meer informatie.
Bestandsserver (File Server) De bestandsserver is een locatie voor het opslaan van zowel Salt-specifieke bestanden, zoals top-bestanden of statusbestanden, als bestanden die naar minions kunnen worden gedistribueerd, zoals systeemconfiguratiebestanden. In de werkplek Bestandsserver kunt u statusbestanden (YAML) en tekstbestanden weergeven, schrijven en opslaan. Bestanden in SaltStack Config zijn handig voor het configureren van de statussen die u vervolgens kunt toepassen via opdrachten. Opdrachten worden gebruikt om externe uitvoeringstaken uit te voeren, om staten toe te passen en om Salt-runners te starten.

In de werkplek Bestandsserver (File Server) kunt u nieuwe bestanden maken en bestaande bestanden klonen. U kunt ook bestanden bewerken en verwijderen.