Een globale omgeving wordt gemaakt na een installatie of migratie van vRealize Suite Lifecycle Manager. In een globale omgeving worden de VMware Identity Manager-instantie en ook de versie weergegeven. Wanneer u op Details weergeven in een gemaakte omgeving klikt, kunt u de lijsten met primaire, secundaire en connectorinformatie bekijken van de VMware Identity Manager die in de vRealize Suite Lifecycle Manager worden gebruikt. U kunt voor elk van de VMware Identity Manager-clusters de productproperties weergeven. Als u de lijst met interproductconfiguraties wilt weergeven, klikt u op de Productreferenties.

Na een upgrade worden alle producten die momenteel zijn geïntegreerd met de globale omgeving in VMware Identity Manager weergegeven in de lijst. De pagina Details weergeven voor de globale omgeving in VMware Identity Manager bevat de dag-2-bewerkingen:
 • Topologie - De Topologieviewer wordt geïntroduceerd om u te helpen bij het bekijken van de groeps- en knooppuntstructuur, vCenter en productintegratiegegevens tussen VMware Identity Manager en vRealize Suite-producten.
 • Clustergezondheid activeren - Activeert onmiddellijke gezondheidscontrole op de VMware Identity Manager-clusterknooppunten en geeft een melding op de vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface.

  Op basis van de gezondheidsstatus van de clusterknooppunten wordt de melding 'vIDM vPostgres clustergezondheid' gemarkeerd als KRITIEK of OK. Voor een nauwkeurige melding moet u controleren of VMware Identity Manager kan communiceren met alle VMware Identity Manager-knooppunten in de cluster en de VMware Identity Manager-inventaris van de globale omgeving up-to-date is in vRealize Suite Lifecycle Manager.

  De gezondheidscontrole omvat de statuscontrole voor postgres-service, de pgpool-service (verantwoordelijk voor automatische failover) en de beschikbaarheidscontrole Delegatie-IP (database load balancer IP) naast basiscontroles van de beschikbaarheid van de VMware Identity Manager-service.

  Als de status als KRITIEK is gemarkeerd, wordt er een link naar het KB-artikel 75080 opgegeven. Deze gezondheidscontrole wordt ook elk uur uitgevoerd als een geplande taak bij de back-end en de laatste gezondheidsstatussen worden bijgewerkt in de melding 'vIDM vPostgres Cluster Health'.

  Als VMware Identity Manager via een vRealize Suite Lifecycle Manager is geclusterd, kan de optie voor inschakelen ook worden gebruikt om de status van de kritieke cluster te corrigeren.

 • INSCHAKELEN - Schakelt de VMware Identity Manager-knooppunten in en zorgt ervoor dat alle vereiste services worden opgestart. Voor een geclusterde instantie (vRealize Suite Lifecycle Manager geclusterde VMware Identity Manager) verhelpt deze bewerking inconsistenties in de cluster. Bijvoorbeeld herstellen van de Delegatie-IP (database load balancer IP), herstellen van replicatievertragingen in de secundaire knooppunten. Als VMware Identity Manager wordt geclusterd via vRealize Suite Lifecycle Manager, gebruikt u deze optie voor alle gebruikscases waarbij de cluster moet worden ingeschakeld, zoals terugkeren momentopname, herstarten, inschakelen.
 • UITSCHAKELEN - Stopt alle VMware Identity Manager-services door deze af te sluiten en stopt ook de services die verantwoordelijk zijn voor een automatische failover, alsmede de bijbehorende onderdelen in een geclusterde implementatie. Deze optie is beschikbaar voor zowel VMware Identity Manager met een enkelvoudig knooppunt als met een geclusterd knooppunt.

  Als VMware Identity Manager wordt geclusterd via vRealize Suite Lifecycle Manager, wordt altijd aanbevolen deze optie te gebruiken voor een scenario waarbij de cluster wordt gestopt, zoals herstarten en afsluiten. Door een VMware Identity Manager-momentopname te maken via vRealize Suite Lifecycle Manager, wordt de momentopname bewaard nadat de services VMware Identity Manager naar behoren worden gestopt.

  Opmerking: Als u het VMware Identity Manager-certificaat wijzigt, moet u het VMware Identity Manager-certificaat opnieuw vertrouwen op alle producten of services die momenteel met dit certificaat zijn geïntegreerd. Tijdens het bijwerken van het certificaat kunt u alle momenteel gerefereerde producten selecteren om aan te melden voor opnieuw vertrouwen. Raadpleeg Productreferenties voor meer informatie over productreferenties. Raadpleeg Vereisten systeem- en netwerkconfiguratie voor meer informatie over de hardwarevereisten afhankelijk van het aantal gebruikers in de directory.