In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de grootte van de vereiste hardware voor VMware Identity Manager kunt wijzigen wanneer deze wordt geïmplementeerd via vRealize Suite Lifecycle Manager.

Procedure

  1. Klik op het beletselteken voor de globale omgeving in VMware Identity Manager.
  2. Klik op Clusterstatus.
    Nadat de verzameling van clustergezondheid is voltooid, wordt de gezondheidsstatus weergegeven in de vRealize Suite Lifecycle Manager onder de meldingslijsten rechtsboven in de gebruikersinterface.
    Opmerking: Als de status rood is, klikt u op Inschakelen om de status te corrigeren of bekijkt u het KB-artikel 75080.
  3. U kunt naar de vereiste grootte opschalen door een verticale opschaling uit te voeren. Zie vRealize Suite-producten opschalen voor meer informatie over verticaal opschalen.

resultaten

Voor meer informatie over hardwarevereisten voor VMware Identity Manager bij integratie met vRealize Automation bekijkt u de hardwarevereisten in de Referentie-architectuur voor vRealize Automation 8.1. Raadpleeg Vereisten systeem- en netwerkconfiguratie voor meer informatie over de hardwarevereisten afhankelijk van het aantal gebruikers in de directory.