Een vRealize Orchestrator-eindpunt is vereist om vRealize Automation-eindpunten te maken en content vast te leggen.

Voorwaarden

Als u dit vRealize Orchestrator-eindpunt voor unittesten gebruikt, controleer dan of de vRealize Orchestrator-instantie is geconfigureerd als een unittestserver.

Procedure

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
 2. Klik onder Eindpunten op NIEUW EINDPUNT.
 3. Klik op vRealize Orchestrator.
  Voor een Orchestrator-content kunt u werkstromen, configuratie-elementen en acties afzonderlijk vastleggen of in een map waarin ze zich bevinden.
  Opmerking: Als een map wordt vastgelegd, wordt een tijdelijke contentnaam weergegeven die begint met [MAP]. U kunt een contentpijplijn starten om alle content vast te leggen. Deze wordt vervolgens toegevoegd aan het vRealize Orchestrator-pakket dat als invoer wordt opgegeven.
 4. Voer de informatie voor het vRealize Orchestrator-contenteindpunt in.
  1. Voer in het tekstvak Naam een unieke naam in voor het eindpunt.
  2. Voer in het tekstvak Tags tags in die aan het eindpunt zijn gekoppeld.
   Met tags kunt u content op meerdere eindpunten tegelijkertijd implementeren. Wanneer u content implementeert, kunt u een tag selecteren in plaats van afzonderlijke contenteindpuntnamen en de content wordt geïmplementeerd op alle eindpunten met die tag.

   Als u meerdere tags wilt toevoegen, drukt u op Enter nadat u elke tag heeft ingevoerd.

  3. Voer in het veld Server FQDN/IP de volledig gekwalificeerde servernaam, het IP-adres of de hostnaam in voor de contenteindpuntserver.
   Als de vRealize Orchestrator-instantie niet is ingesloten in vRealize Automation, moet u het poortnummer in de FQDN/IP van de server opnemen. Doorgaans is het poortnummer 8281. Het poortnummer 8281 is vereist voor vRealize Orchestrator 7.x-versies. Voor vRealize Orchestrator 8.x en hoger is de poort niet vereist.
   vRO-Server-FQDN:Port
  4. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in voor toegang tot dit contenteindpunt.
 5. Klik op VERBINDING TESTEN om de verbinding met het contenteindpunt te testen.
  Als de verbindingstest mislukt, controleert u of de informatie die u heeft ingevoerd voor het contenteindpunt juist is en probeert u het nogmaals.
 6. Selecteer vRO-pakket.
  Het vRealize Orchestrator-pakket kan vanaf een eindpunt worden vastgelegd en is gekoppeld aan het contenteindpunt. Markeer de versie als Klaar voor productie. De selectie van een vRO-pakket is een postimplementatiefunctie waarmee het pakket wordt geïmporteerd zodra andere content is geïmplementeerd waardoor gelokaliseerde of regionale instellingen behouden blijven.
  • Negeer modules tijdens het vermelden van content: Een door komma's gescheiden lijst met vRealize Orchestrator-acties of -modules die worden uitgesloten wanneer ze worden vermeld van een eindpunt om het aantal te verminderen. Met Lifecycle Manager 8.0 kunt u elke module of map met of zonder afhankelijkheden uitsluiten tijdens het vastleggen of weergeven van de content. Voor Orchestrator-pakketten worden deze modules of mappen echter niet genegeerd. Lifecycle Manager valideert de contentafhankelijkheden die beschikbaar zijn in het broneindpunt tijdens het vastleggen met afhankelijkheden. Dit is afhankelijk van het beleid dat geldt voor de eindpunten.
  • Negeer werkstromen in de volgende mappen: Een door komma's gescheiden lijst met vRealize Orchestrator-werkstroommappen die worden uitgesloten wanneer ze worden vermeld van een eindpunt om het aantal te verminderen.
  • De naam van een vRO-pakket mag geen speciale tekens bevatten en kan problemen veroorzaken wanneer u content vastlegt, vrijgeeft of incheckt. Als u een vRO-pakketnaam heeft met een spatie in de naam, wordt de spatie tijdens een vastlegging geconverteerd naar een onderstrepingsteken (_) en resulteert deze in mislukking tijdens een test en implementatie.
 7. Selecteer de juiste beleidsregels voor het contenteindpunt en klik op Volgende. Raadpleeg de beleidstabel in Werken met eindpunten voor meer informatie over beleidsregels.
 8. Controleer of de details van het contenteindpunt juist zijn en klik op Verzenden.