vRealize Automation Cloud-eindpunt is geïntroduceerd om een contenteindpunt toe te voegen aan een omgeving.

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
 2. Klik onder Eindpunten op NIEUW EINDPUNT.
 3. Selecteer vRealize Automation Cloud.
 4. Voer de eindpuntdetails in voor het vRealize Automation Cloud-eindpunt.
  1. Voer in het veld Naam een unieke naam voor het eindpunt in.
  2. Voer in het veld Tags tags in die aan het eindpunt zijn gekoppeld, zodat u content op meerdere eindpunten tegelijkertijd kunt implementeren. Wanneer u content implementeert, kunt u een tag selecteren in plaats van afzonderlijke contenteindpuntnamen. De content implementeert alle eindpunten met de geselecteerde tag. Wanneer u meerdere tags wilt toevoegen, drukt u op Enter na het invoeren van elke tag.
  3. Voer de token Vernieuwen in.
  4. Selecteer in het veld vRO Server-eindpunt Externe vRO of vRA-clouduitbreidbaarheidsappliance.
  5. Als u een vRO-server wilt koppelen, selecteert u een vRealize Orchestrator (vRO)-eindpunt uit het vervolgkeuzemenu.
 5. Als u de verbinding met het contenteindpunt wilt testen, klikt u op VERBINDING TESTEN. Als de verbindingstest mislukt, controleert u of de informatie die u heeft ingevoerd voor het contenteindpunt juist is en probeert u het vervolgens opnieuw.
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer onder Beleidsinstellingen het passende vRealize Orchestrator-pakketbeleid voor het contenteindpunt en klik op Volgende. Raadpleeg de beleidstabel in Werken met eindpunten voor meer informatie over beleidsregels.
 8. Controleer of de details van het contenteindpunt juist zijn en klik vervolgens op Verzenden.

Voorwaarden

 • Maak een extern vRealize Orchestrator-eindpunt voor vRealize Automation.
 • Genereer een API-vernieuwingstoken. Raadpleeg VMware Cloud Services voor gedetailleerde informatie over het genereren van API-tokens.