Alleen een vrijgavemanager kan toegang tot de broncontrole toevoegen, waarbij de broncontrole in GitLab of Bitbucket kan worden uitgevoerd. Met deze bevoegdheid kan een vrijgavemanager het GitLab-type, Bitbucket, selecteren en de naam van de GitLab-server invoeren. U kunt meerdere servernamen opgeven en vervolgens de persoonlijke toegangscode voor Git Lab gebruiken en deze toewijzen aan de broncontroleserver.

Door toegangsbroncontrole in te schakelen, kunt u een eindpunt toevoegen voor een broncontrole. Zie Een eindpunt voor bronbedieningsserver toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van een broncontrole. De vrijgavemanager kan een server voor broncontrole toevoegen. Maar ontwikkelaars die zijn aangemeld bij vRealize Suite Lifecycle Manager, moeten hun token koppelen aan de server om toegang te krijgen tot de server voor broncontrole.