Met Directorybeheer kunt u uw bedrijfsdirectory met VMware Identity Manager integreren om gebruikers en groepen te synchroniseren met de VMware Identity Manager-service. Vanaf vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0 kunt u directory's in VMware Identity Manager maken, lezen, bijwerken en verwijderen. Alle updates die in de directoryconfiguratie van vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0 zijn gemaakt, worden ook doorgevoerd in VMware Identity Manager.

Opties die beschikbaar zijn onder directorybeheer.
 • Directory's: u kunt Active Directory's maken en beheren op vRealize Suite Lifecycle Manager. U kunt een of meer directory's maken en deze synchroniseren met de bedrijfsdirectory's. Met Directory weergeven kunt u synchronisatielogboeken en synchronisatiewaarschuwingen controleren los van het weergeven van basisdirectorymetagegevens. Met het bewerken van de directory kunt u de nu toegewezen kenmerken, gebruikers en groeps-DN's bijwerken. U kunt een directoryconfiguratie uit vRealize Suite Lifecycle Manager verwijderen.
 • Definities van gebruikerskenmerken - De gebruikerskenmerken geven de standaardgebruikerskenmerken weer die worden gesynchroniseerd in de directory. U kunt andere kenmerken toevoegen die u kunt toewijzen aan Active Directory-kenmerken.
Opmerking: Directorybeheer wordt standaard beheerd door de vRealize Suite Lifecycle Manager-beheerder-gebruiker, admin@local. Directorybeheer is alleen beschikbaar in vRealize Suite Lifecycle Manager 8.0 als de VMware Identity Manager-versie die beschikbaar is in de globale omgeving, hoger is dan of gelijk is aan 3.3.0.

Ondersteunde directory's

 • Active Directory via LDAP - Als u verbinding wilt maken met één Active Directory-domeinomgeving, maakt u dit directorytype
 • Active Directory, geïntegreerde Windows-verificatie - Maak dit directorytype als u verbinding wilt maken met een Active Directory-omgeving met meerdere domeinen of meerdere forests.
 • Veilige LDAP
  Opmerking: Voor een voor FIPS ingeschakelde VMware Identity Manager versie 3.3.5 moet het bindingswachtwoord veertien tekens bevatten.
Voer de volgende taken uit om uw bedrijfsdirectory te configureren.
 • Maak een directory van hetzelfde type als uw bedrijfsdirectory en geef de verbindingsdetails op.
 • Wijs de VMware Identity Manager-kenmerken toe aan de kenmerken die worden gebruikt in uw Active Directory of LDAP-directory.
 • Geef de gebruikers en groepen op die u wilt synchroniseren.
 • Synchroniseer gebruikers en groepen.

Nadat u uw bedrijfsdirectory heeft geïntegreerd en de eerste synchronisatie heeft uitgevoerd, kunt u de configuratie bijwerken en op elk moment opnieuw synchroniseren.