In Gebruikers- of identiteitsbeheer kunt u gebruikers die aanwezig zijn in VMware Identity Manager, toewijzen aan rollen die beschikbaar zijn in vRealize Suite Lifecycle Manager. Het configureren van VMware Identity Manager is een verplicht proces voordat u suiteproducten installeert. Als u deze niet heeft geïnstalleerd tijdens het installeren van vRealize Suite Lifecycle Manager, wordt u toch gevraagd om deze te configureren en vervolgens door te gaan.

De implementatie van een identiteitsbeheerder via vRealize Suite Lifecycle Manager vindt plaats via één knooppunt of een cluster met een interne PostgreSQL-database die is ingesloten in de appliance en biedt geen ondersteuning voor een externe database zoals Microsoft SQL. vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunt het uitschalen van VMware Identity Manager. Zie VMware Identity Manager uitschalen voor meer informatie.

Nadat u een algemene omgeving heeft geïmplementeerd, kunt u onder de identiteits- en tenantbeheerservice het volgende bekijken:
  • Directorybeheer
  • Gebruikersbeheer
  • Tenantbeheer
De volgende rollen zijn beschikbaar.
  • LCM Cloud-beheerder
  • Contentontwikkelaar
  • Contentreleasemanager
  • Certificaatbeheerder

Hoewel de vRealize Suite Lifecycle Manager-cloudbeheerder toegang heeft tot de service Levenscyclusbewerkingen, wordt slechts toegang gekregen tot een paar services op het tabblad Instellingen, zoals NTP-serverinstelling, SNMP, DNS, My VMware en Binaire toewijzing. Alleen LCM-beheerder: de admin@local heeft toegangsrechten voor alle instellingen in de service Levenscyclusbewerkingen. De standaardgebruiker admin@local is de enige applicatiebeheerder die toegang heeft tot de service Gebruikersbeheer, waar Directorybeheer en Identiteitsbeheer worden afgehandeld.

Opmerking: Bij migratie van eerdere versies van vRealize Suite Lifecycle Manager naar de huidige vRealize Suite Lifecycle Manager-versie worden de rollen LCM-beheerder en LCM-cloudbeheerder geconvergeerd naar LCM-cloudbeheerder. Alle gebruikers die in de vorige versies van vRealize Suite Lifecycle Manager deel uitmaakten van LCM-beheerder, worden nu LCM-cloudbeheerder in vRealize Suite Lifecycle Manager.
Het toevoegen van VMware Identity Manager is een optionele stap en kan worden bereikt door het configureren van VMware Identity Manager met Single Sign-On in vRealize Suite Lifecycle Manager en producten.
Opmerking: Wanneer VMware Identity Manager wordt gebruikt met vRealize Suite Lifecycle Manager, worden alleen Active Directory via LDAP en Active Directory met IWA gebruikt om gebruikers en groepen te synchroniseren naar de VMware Identity Manager-service. Active Directory via LDAP en Active Directory met IWA zijn de enige ondersteunde integratie van directory's.