Met Tenant toevoegen kunt u tenants toevoegen aan VMware Identity Manager, naast het maken van een tenantbeheerder en optioneel directory's toevoegen aan de gemaakte tenant en tenantbewuste producten koppelen aan de nieuwe tenant.

Wanneer u een tenant toevoegt, bevat de werkstroom ook een precontrolestap die alle opgegeven invoer en geselecteerde omgevingen valideert om ervoor te zorgen dat het maken van een tenant en de productkoppelingen naadloos werken.

Voorwaarden

 • Controleer of u DNS heeft geconfigureerd in zowel vRealize Automation als VMware Identity Manager. Voor toegang tot een tenant moet de DNS-server correct worden geconfigureerd voordat de vRealize Suite Lifecycle Manager-flow 'Tenant toevoegen' wordt gestart.
 • Controleer of het A-type DNS-record is toegevoegd voor de nieuwe tenant FQDN. Voor een multi-SAN-omgeving moet het VMware Identity Manager-certificaat worden bijgewerkt met de nieuwe tenant-FQDN die moet worden gemaakt. Raadpleeg Multitenancymodel voor meer informatie. Voor alle vRealize Automation-instanties die moeten worden gekoppeld aan de nieuwe tenant, moet u ervoor zorgen dat de DNS-records van het CNAME-type worden toegevoegd en dat aan de certificaatvereisten wordt voldaan.
 • Voor alle vRealize Automation-instanties die moeten worden gekoppeld aan de nieuwe tenant, moet u ervoor zorgen dat de DNS-records van het CNAME-type worden toegevoegd en dat de certificaatvereisten worden ingevoerd.

Procedure

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Identiteits- en tenantbeheer.
 2. Ga naar Tenantbeheer, klik op TENANT TOEVOEGEN.
 3. Voer een tenantnaam in en voer onder Beheerdergegevens de Gebruikersnaam, Voornaam, Achternaam, E-mail-ID en Wachtwoord van de tenantbeheerder in.
 4. Klik op Volgende.
 5. (Optioneel) Kies op het tabblad Directorygegevens de directory's van de primaire tenant die moeten worden gemigreerd naar de nieuwe tenant die wordt gemaakt.
  U kunt de bestaande directorynamen vinden die in de kolom Directory worden weergegeven.
 6. U kunt elke directory selecteren en dan op Volgende klikken.
  1. Opt-in voor migratiedirectory's vermeldt alle bestaande directory's van de primaire tenant. Alleen AD via LDAP en AD met IWA-directory's worden weergegeven.
  2. Selecteer de directory's om te migreren.
  3. Voer de wachtwoorden in die vereist zijn voor validatie
  4. Klik op Valideren. Nadat de validatie is gelukt, klikt u op Opslaan en volgende.
 7. Selecteer de producten die moeten worden gekoppeld aan de nieuwe tenant. Voor vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en latere releases, worden vRealize Automation 8.1 en latere releases ook vermeld.
  Opmerking: Controleer of u de aanbeveling die is opgegeven voor zowel certificaat als DNS heeft overwogen.
 8. Klik op Opslaan en Volgende.
 9. Klik op Voer controle vooraf uit om de tenant- en certificaatdetails te valideren.
  • Validatiecontrole van tenantnaam – Om te valideren dat de ingevoerde tenantnaam overeenkomt met de criteria.
  • Bestaanscontrole tenantnaam – Om te valideren dat een tenant reeds bestaat.
  • Bereikbaarheids- en afwikkelbaarheidscontrole van VMware Identity Manager-tenant-FQDN
  • Certificaatcontrole van VMware Identity Manager-tenant-FQDN
  • Bereikbaarheids- en afwikkelbaarheidscontrole van vRealize Automation-tenant-FQDN
  • Certificaatcontrole van vRealize Automation-tenant-FQDN
  1. Als de validaties niet zijn gelukt en u wijzigingen wilt aanbrengen om vervolgens de samenvoegbewerking voor de tenant te hervatten, klikt u op Opslaan en afsluiten. Dezelfde wizard kan op elk moment worden geopend om de controle vooraf opnieuw uit te voeren en door te gaan.
  2. Als de validaties vooraf groen zijn, klikt u Opslaan en Volgende. Er wordt een samenvatting van de hele selectie weergegeven.
 10. Klik op Volgende en Maak tenant-wijzigingen nadat u de samenvatting heeft gelezen.
  U kunt het aanmaken van de tenant bekijken op de pagina Aanvraaggegevens. Zowel VMware Identity Manager- als vRealize Automation-tenants zijn toegankelijk via de tenant-FQDN's. Zie Tenantbeheer in vRealize Suite Lifecycle Manager voor meer informatie. U kunt zich aanmelden bij zowel de VMware Identity Manager-tenant-FQDN als de vRealize Automation-tenant-FQDN met de tenant-beheerdersinloggegevens. De VMware Identity Manager-tenantbeheerder wordt ook de organisatie-eigenaar in een nieuwe vRealize Automation-tenant.