Vanaf 8.1 ondersteunt vRealize Suite Lifecycle Manager het maken en beheren van tenants. Tenants worden gemaakt in VMware Identity Manager en worden gekoppeld aan producten die tenantbewust zijn. Dus behalve het feit dat in VMware Identity Manager directory's worden beheerd, kunnen ook tenants worden beheerd. Ondersteuning voor tenancy is alleen beschikbaar vanaf versie VMware Identity Manager 3.3.2. De naam van het eerder genoemde Gebruikersbeheer is nu gewijzigd in Identiteits- en Tenantbeheer.