Voeg een vRealize Operations Manager-contenteindpunt toe om een contentpakket vast te leggen, te testen, te implementeren of in te checken.

Voorwaarden

 • Controleer of het SSH-gebruikersaccount is geconfigureerd.
 • Controleer of alle vRealize Operations Manager-instanties dezelfde beheerpakketten hebben geïnstalleerd en de vereiste adapterinstanties hebben geconfigureerd.
 • Dashboards die zijn geconfigureerd om specifieke objecten te verwijzen, zoals vCenter VM, Host of Datastore, worden pas gebruikt op het release-eindpunt als ze handmatig zijn bewerkt om de verwijzing naar een specifiek object bij te werken.

Opmerking: Sommige content kan niet worden gereleased tussen verschillende versies van vRealize Operations Manager zoals een content van 6.6 naar 6.7. Sommige contenttypen kunnen mislukken.

Procedure

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
 2. Klik onder Eindpunten op NIEUW EINDPUNT
 3. Klik op vRealize-bewerkingen.
 4. Voer de informatie voor het vRealize Operations Manager-contenteindpunt in.
  1. Voer in het veld Naam een unieke naam voor het eindpunt in.
  2. Voer een tagnaam in zodat het eindpunt deze kan gebruiken om te testen of vast te leggen.
  3. Voer het Server FQDN/IP-adres in.
  4. Voer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in.
  5. Voer de SSH-gebruikersnaam en het SSH-wachtwoord in.
  6. Klik op Verbinding testen en wanneer de verbinding tot stand is gekomen, klikt u vervolgens op Volgende. Zie voor meer informatie over het maken van een SSH-gebruiker op de vRealize Operations Manager-instantie Een SSH-gebruiker maken in vRealize Operations Manager.
 5. Selecteer onder Beleidsinstellingen de vereiste opties om vast te leggen, te testen of te markeren als productie. Raadpleeg de beleidstabel in Werken met eindpunten voor meer informatie over beleidsregels.
 6. Controleer of de details van het contenteindpunt juist zijn en klik op Verzenden.