U kunt de instellingen van een bestaand contenteindpunt bewerken.

Alle waarden van het contenteindpunt kunnen worden beperkt, met uitzondering van de naam omdat deze in verschillende logboeken wordt gebruikt.

Opmerking: Wanneer vRealize Suite Lifecycle Manager een vRA-instantie implementeert of wanneer een vRA-instantie wordt geïmporteerd in vRealize Suite Lifecycle Manager, importeert de contentbeheerservice automatisch contenteindpunten (per tenant) via een gegevensverzamelingsproces. Alle beleidsregels zijn standaard uitgeschakeld, dus moet u het eindpunt bewerken en het juiste contentbeleid toewijzen. Alleen een bepaalde gebruikersset kan een contenteindpunt bewerken. Raadpleeg Contentacties voor meer informatie over rollen.

Procedure

  1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
  2. Klik onder Eindpunten op het verticale beletselteken links van het eindpunt en selecteer Bewerken.
  3. Bewerk de eindpuntdetails die u wilt wijzigen en klik op Volgende.
  4. Bewerk de eindpunt-beleidsinstellingen die u wilt wijzigen en klik op Volgende.
  5. Controleer of de details van het contenteindpunt juist zijn en klik op Verzenden.