Wanneer u de directory instelt om te synchroniseren met Active Directory, moet u de gebruikerskenmerken specificeren. Voordat u de directory instelt, kunt u opgeven welke standaardkenmerken vereist zijn en zo nodig kunnen extra kenmerken worden toegevoegd om de Active Directory-kenmerken toe te wijzen.

Het wijzigen van de standaardkenmerken van vereist naar niet-vereist en het markeren van een kenmerk als vereist kan alleen worden uitgevoerd als er geen directory's zijn gemaakt. Wanneer er directory's zijn gemaakt en gesynchroniseerd, kunnen ze niet worden gewijzigd. U kunt de vereiste en niet-vereiste kenmerken markeren voordat u een directory toevoegt op de pagina Directory's. Wanneer u nieuwe aangepaste kenmerken toevoegt nadat de directory's zijn gemaakt, moet u de directory bewerken en de toewijzing van directorykenmerken bijwerken om deze toe te voegen. De wijziging wordt van kracht wanneer de directory de volgende keer met Active Directory wordt gesynchroniseerd.