U kunt vRealize Suite Lifecycle Manager gebruiken om vRealize Suite-productinstallaties te upgraden.

Wanneer een implementatieaanvraag wordt opgeslagen in vRealize Suite Lifecycle Manager 1.1 en dezelfde aanvraag wordt hervat na de upgrade van vRealize Suite Lifecycle Manager naar 1.2, worden items op de productdetailpagina van vRealize Automation 7.3 niet geladen. Voor meer informatie raadpleegt u KB-artikel 56369 Wanneer een vRealize Suite Lifecycle Manager-upgrade wordt geactiveerd, blijft het scherm in de modus Onderhoud staan en wordt de pagina Start nooit weergegeven. Na een upgrade kunnen er fouten in de inhoud van de Marketplace optreden. De inhoud bevat mogelijk enkele aanvragen waardoor de service niet kan worden gestart. De vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruikersinterface geeft een bericht over de onderhoudsmodus weer en de pagina Start wordt niet weergegeven. Start in dit scenario de xenon-server opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u de foutaanvraag en start u xenon opnieuw op. Zie vRealize Automation 8.x met vRealize Suite Lifecycle Manager upgraden om te upgraden naar vRealize Automation versie 8.x.

Voorwaarden

Controleer of het vRealize Suite-product dat u wilt upgraden deel uitmaakt van een vRealize Suite Lifecycle Manager privécloudomgeving en maak een momentopname van het product waar u naar terug kunt keren wanneer tijdens de upgrade iets fout gaat. Zie Een momentopname voor een product maken en beheren.

Als u vRealize Automation 7.x wilt upgraden, moet worden voldaan aan de volgende extra vereisten:

 • De vRealize Automation-beheeragent en alle IaaS Windows-knooppunten moeten worden uitgevoerd.
 • Het tweede lid in de vRealize Automation-load balancer is uitgeschakeld.
Als u vRealize Automation 8.x wilt upgraden, moet worden voldaan aan de volgende extra vereisten:
 • vRealize Suite Lifecycle Manager moet worden geüpgraded naar de nieuwste versie.
 • VMware Identity Manager moet worden geüpgraded naar 3.3.2 of hoger.
 • De vRealize Automation-services moeten worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Klik op Omgevingen beheren.
 2. Klik op DETAILS WEERGEVEN voor de omgeving waarvan het product dat moet worden geüpgraded, deel uitmaakt.
 3. Klik op het pictogram met de drie puntjes (...) naast de naam van het product dat u wilt upgraden en selecteer Upgraden in het vervolgkeuzemenu.
 4. Kies een productversie om naar te upgraden.
 5. Als u vRealize Automation of vRealize Business for Cloud upgradet, kiest u of u wilt upgraden vanaf de Standaardopslagplaats, de vRealize Suite Lifecycle Manager-opslagplaats of een handmatig ingevoerde Opslagplaats-URL.
 6. Als u vRealize Log Insight of vRealize Operations Manager upgradet, kies dan of u wilt upgraden vanaf de vRealize Suite Lifecycle Manager-opslagplaats of een handmatig ingevoerde Opslagplaats-URL en selecteer vervolgens de Productversie.
 7. Klik op Volgende.
 8. Onder Momentopname hebt u twee opties. U kunt Momentopname van product maken en Gemaakte momentopname van product behouden selecteren. Als Momentopname van product maken is ingesteld op waar en de momentopname wordt gemaakt voordat met een upgrade wordt begonnen die kan worden teruggedraaid naar de oorspronkelijke status tijdens een uitschalingsfout, wordt de momentopname gemaakt met het voorvoegsel LCM_AUTOGENERATED. Als Gemaakte momentopname van product behouden is ingesteld op waar, wordt deze behouden en kan deze worden teruggezet naar de vorige versie na een geslaagde upgrade.
  Opmerking:
  • De optie Momentopname wordt niet ondersteund voor vRealize Automation versie 7.x.
  • Wanneer u een momentopname selecteert, worden de product-VM's uitgeschakeld voordat de momentopname wordt gemaakt, en is er uitvaltijd voor een bepaalde tijd.
  • Als uw upgrade mislukt, kunt u nu terugdraaien met behulp van de optie Momentopname terugzetten. Dit is alleen van toepassing op een mislukte upgrade- of uitschaalaanvraag. Als u ervoor kiest om een momentopname te maken als optie en uw upgrade mislukt, zal de actie voor het terugdraaien van de momentopname een nieuwe aanvraag activeren om terug te draaien naar de oorspronkelijke status. Selecteer het beletselteken (...) op de pagina Aanvragen voor de actie Terugdraaien van momentopname.
 9. Klik op CONTROLE VOORAF UITVOEREN Nadat de controle vooraf is geslaagd, kunt u het upgradeoverzicht weergeven en vervolgens op Upgrade klikken.

  Als u een vRealize Suite-product buiten vRealize Suite Lifecycle Manager heeft geüpgraded, geeft vRealize Suite Lifecycle Manager niet de nieuwste productversie of de meest recente gegevens van het geüpgradede product weer. In dergelijke gevallen moet u het vRealize Suite-product (dat al is geüpgraded naar de nieuwere versie buiten vRealize Suite Lifecycle Manager) alleen verwijderen van vRealize Suite Lifecycle Manager en vervolgens hetzelfde product opnieuw importeren, zodat vRealize Suite Lifecycle Manager de meest recente status van het opgegeven product ophaalt, samen met de nieuwere versie.

Volgende stappen

U kunt de voortgang van de upgrade bekijken op het tabblad Aanvragen.