Met de installatiewizard kunt u een privécloudomgeving maken en vRealize Suite-producten installeren.

Voorwaarden

 • Configureer binaire bestanden voor de te installeren producten. Zie Binaire bestanden voor producten configureren.
 • Zorg ervoor dat u een vCenter Server met geldige inloggevens heeft toegevoegd aan het datacentrum en dat de aanvraag is voltooid.
 • Genereer een enkel SAN-certificaat met hostnamen voor elk te installeren product op het tabblad Certificaat in de gebruikersinterface.
 • Controleer of uw systeem voldoet aan de hardware- en softwarevereisten voor elk vRealize Suite-product dat u wilt installeren. Zie de volgende productdocumentatie voor systeemvereisten.

 • vRealize Automation SaltStack Config (voorheen SaltStack Enterprise genaamd) biedt twee installatieopties:
  • vRealize Automation SaltStack Config vRA-Integrated: Deze configuratie wordt geïntroduceerd als onderdeel van vRealize Automation 8.3.0. SaltStack Config (SSC) is een configuratie van één knooppunt. Deze configuratie ondersteunt geen configuratieopties voor meerdere knooppunten of verticale opschaalopties. Voordat u SaltStack Config vRA-Integrated installeert, moet u ervoor zorgen dat de ondersteunde versie van vRealize Automation is geïnstalleerd. Als vRealize Automation is geïnstalleerd en multitenancy niet is ingeschakeld, koppelt de SaltStack-instantie met de basistenant van vRealize Automation. Als multitenancy is ingeschakeld in vRealize Automation, koppelt SaltStack Config vRA-Integrated met de recent toegevoegde tenants en gaat dan verder met de installatie. Wanneer vRealize Automation is geïmporteerd, worden ook de SaltStack Config vRA-Integrated-instanties geïmporteerd die met vRealize Automation zijn gekoppeld.
  • Zelfstandige vRealize Automation SaltStack-configuratie: Deze configuratie heeft geen afhankelijkheid van vRealize Automation.

   Voor meer informatie over het installeren en configureren van Salt Stack in een vRealize Automation-omgeving raadpleegt u de documentatie van Salt Stack.

   Wanneer u vRealize Automation SaltStack Config installeert, heeft u de volgende licenties nodig.
   • vRealize Automation SaltStack Config vRA-Integrated: licentie vRealize Automation Enterprise, vRealize Automation Advanced of Suite.
   • Zelfstandige vRealize Automation SaltStack Config: vRealize Automation Standard Plus-licentie.
 • Als u vRealize Automation installeert, moet u voldoen aan de volgende extra vereisten.
  • Configureer de vRealize Automation-load balancer. Raadpleeg vRealize Automation Load Balancing.
  • Schakel het tweede lid van elke pool in de vRealize Automation-load balancer uit. U kunt deze leden opnieuw inschakelen nadat de installatie is voltooid.
  • De cloudbeheerder heeft alle IaaS-knooppunten en de Windows-databaseserver aan het domein toegevoegd.
  • De Windows-databaseserver en IaaS voldoen aan alle vRealize Automation-vereisten. Raadpleeg IaaS Windows-servers.

   Voeg de domeingebruiker toe als onderdeel van de Toewijzing gebruikersrechten onder Lokale beveligingsbeleidsregels voor Aanmelden als een service en Aanmelden als een batchtaak.

  • De domeingebruiker heeft de SQL-server aan het domein toegevoegd.
  • Voeg de domeingebruiker toe als deel van de SQL DB-gebruikerslijst Logins met de sysadmin-machtiging.
  • Installeer de nieuwste JRE (Java 1.8 of hoger) en maak een JAVA_HOME-omgevingsvariabele op alle Windows-knooppunten.
  • Installeer Microsoft .NET Framework 3.5.
  • Installeer Microsoft .NET Framework 4.5.2 of hoger.
   • Een exemplaar van .NET is verkrijgbaar vanuit elke vRealize Automation appliance: https://vrealize-automation-appliance-fqdn:5480/installer/

    Als u Internet Explorer gebruikt voor de download, controleert u of Verbeterde beveiliging is uitgeschakeld. Navigeer naar res://iesetup.dll/SoftAdmin.htm op de Windows-server.
  • Stel de instellingen voor Toegangscontrole gebruiker in op Nooit melden op de virtuele machines voor zowel Windows als databaseservers.
  • Maak een momentopname van de databasemachine en alle Windows IaaS-machines na configuratie en voordat u de implementatie in de vRealize Suite Lifecycle Manager activeert.
  • Configureer één NSX Edge als Actief en een als Passief voor de Windows-machine. Zie Load balancing het Cloud Management Platform in regio A voor gedetailleerde informatie over het configureren van de NSX-load balancer.
  • Meld u ten minste één keer aan als domeingebruiker op alle Windows IaaS-machines die in de vRealize Automation-implementatie zijn gebruikt. Als u zich niet ten minste één keer aanmeldt bij de IaaS-machines, wordt de volgende fout weergegeven:
   Persoonlijke sleutel is ongeldig: fout opgetreden tijdens het decoderen van de persoonlijke sleutel. De computer moet worden vertrouwd voor delegeren en de huidige gebruiker moet worden geconfigureerd om delegeren toe te staan.
  • Zorg ervoor dat op de IaaS-knooppunten geen vRealize Automation-onderdelen zijn geïnstalleerd. Volg de stappen in het KB-artikel 58871 om de vRealize Automation-onderdelen in het IaaS-knooppunt te de-installeren.
  • Werk de registersleutel bij op de virtuele machines van zowel Windows als de databaseserver.
   1. Gebruik de standaard PowerShell en voer het volgende commando uit als beheerder op alle virtuele machines van zowel Windows als de databaseservers: Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLUA" -Value "0"
   2. Start de Windows virtuele machine opnieuw op.
  • Controleer of de waarden TLS 1.0 en 1.1 niet aanwezig zijn in het registerpad voor de IaaS Windows-machine HKLM SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols.
  • Als alternatief levert de vRealize Automation-installatiecontrole vooraf een script dat in alle Windows- en databaseservers kan worden uitgevoerd om de bovenstaande bewerkingen uit te voeren.
 • Als u een bestaande vRealize Operations Manager-installatie importeert, stelt u voor die installatie een rootwachtwoord in.