U kunt de geselecteerde producten voor het maken van een omgeving weergeven en configureren.

Procedure

 • Selecteer onder Productdetails de producten voor een nieuwe installatie.
  Product Functie
  vRealize Automation
  1. Als u de status van vRealize Automation wilt bewaken, selecteert u het selectievakje Bewaken met vROps.
  2. Als u de werklast wilt beheren met behulp van load balancer en ongebruikte bronnen wilt terugwinnen uit de bronpool, selecteer dan het selectievakje Verdeling van belasting en terugwinning.
   Opmerking: Dit is alleen beschikbaar voor een nieuwe installatie waarbij in vRealize Operations Manager de sttaus wordt bewaakt van vRealize Automation. Configuratie tussen producten wordt niet ondersteund voor een bestaande omgeving.

   Als vRealize Operations Manager niet aanwezig is, kunt u de producten buiten LCM integreren.

   Integratie van verschillende producten voor vRealize Automation met vRealize Operations Manager is niet van toepassing op een import van vRealize Automation. En is alleen van toepassing als er sprake is van een nieuwe installatie van vRealize Automation.

   U kunt ook een configuratie voor meerdere producten uitvoeren wanneer vRealize Automation het enige product is en vRealize Operations Manager deel uitmaakt van een omgeving of wanneer vRealize Automation wordt geïmplementeerd met een import of nieuwe installatie van vRealize Operations Manager.

   Opmerking: Vanaf release 8.2 kunt u, wanneer u vRealize Automation als nieuw installeert, het selectievakje Interne pods en service-subsets configureren selecteren en vervolgens de waarden voor K8-cluster IP-bereik en K8-service IP-bereik invoeren.
   Opmerking: In versie 8.3 wordt de Federal Information Processing Standard 140-2 Support (FIPS) ondersteund voor vRealize Automation.
  3. Selecteer het productcertificaat uit het vervolgkeuzemenu.
  4. (Optioneel) Selecteer AAN of UIT om de FIPS-conformiteitsmodus in of uit te schakelen.
  5. Selecteer de Toepasselijke tijdsynchronisatiemodus.
  6. Selecteer de Tijdserver (NTP). Zie NTP-servers configureren voor meer informatie.
  7. Als u virtuele cluster-VIP's wilt configureren, selecteer dan de opties Ja of Nee.
  8. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Anti-affiniteit/affiniteitsregel om hostregels te maken in vCenter voor de geïmplementeerde VM's.
  Opmerking: Raadpleeg Een nieuwe privécloudomgeving maken met behulp van de installatiewizard voor meer informatie over het maken van databases.
  vRealize Automation Salt Stack Config
  • Met vRA geïntegreerd
  • Zelfstandig
  1. Voor de met vRA geïntegreerde vRealize Automation Salt Stack Config selecteert u de Tenant-ID uit het vervolgkeuzemenu onder Productproperties.
  2. Voor de met vRA geïntegreerde en zelfstandige vRealize Automation Salt Stack Config voert u de VM-naam, FQDN en Virtuele IP-adres in onder Onderdelen.
  Opmerking:
  • Voor vRealize Automation SaltStack Config vRA-Integrated-installatie kunt u slechts één SaltStack Config-installatie tegelijk uitvoeren. Voor implemantie van vRealize Automation naast SaltStack Config vRA-Integrated wordt standaard de tenant-ID geselecteerd. Eventuele aanvullende SaltStack Config-implementaties kunnen worden uitgevoerd op basis van de tenant als organische groei.
  • In versie 8.4 wordt de Federal Information Processing Standard 140-2 Support (FIPS) ondersteund voor vRealize Automation SaltStack Config.
  vRealize Business for Cloud
  1. Voer onder de sectie Productproperties de VM-naam, Hostnaam en IP-adres in.
  vRealize Log Insight
  Opmerking: In versie 8.3 wordt de Federal Information Processing Standard 140-2 Support (FIPS) ondersteund voor vRealize Log Insight. Deze wordt ook ondersteund als dag-2-bewerking.
  1. Selecteer de knooppuntgrootte uit het vervolgkeuzemenu.
  2. (Optioneel) Selecteer AAN of UIT om de FIPS-conformiteitsmodus in of uit te schakelen.
  3. Als u onder Integrated Load Balance Configuration de Virtuele IP's configuratiecluster selecteert, voer dan de FQDN en het Virtuele IP-adres in.
  4. Als u meer knooppunten wilt toevoegen, klik dan op KNOOPPUNT TOEVOEGEN.
  5. Selecteer de Toepasselijke tijdsynchronisatiemodus.
  6. Voer onder Onderdelen de primaire knooppuntgegevens van de vRLI in.
  7. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Anti-affiniteit/affiniteitsregel om hostregels te maken in vCenter voor de geïmplementeerde VM's.
  8. (Optioneel) Klik op Onderdelen toevoegen om extra instellingen te configureren.
  9. Voer de vereiste velden in.
  vRealize Operations Manager
  Opmerking: In versie 8.3 wordt de Federal Information Processing Standard 140-2 Support (FIPS) ondersteund voor vRealize Log Insight. Het wordt ook ondersteund als een day-2-bewerking.
  1. Selecteer onder Productproperties de TLS-versie uitschakelen uit het vervolgkeuzemenu.
  2. (Optioneel) Selecteer AAN of UIT om de FIPS-conformiteitsmodus in of uit te schakelen.
  3. Selecteer het certificaat uit het vervolgkeuzemenu.
  4. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Anti-affiniteit/affiniteitsregel om hostregels te maken in vCenter voor de geïmplementeerde VM's.
  5. Voeg het Productwachtwoord toe.
  6. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Integreren met Identity Manager.
  7. Selecteer de Toepasselijke tijdsynchronisatiemodus.
  8. Voor op continue beschikbaarheid (CA) gebaseerde implementatie voert u onder Onderdelen de gegevens van Infrastructuur en Netwerk in voor het witnessdomein.
  9. Voor op continue beschikbaarheid (CA) gebaseerde implementatie voert u de gegevens Infrastructuur en Netwerk in voor standaarddomein 1 en foutdomein 2.
  10. Als u extra gegevensknooppunten voor een cluster wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Onderdelen toevoegen.
   Opmerking: Als u Globale configuratie gebruiken selecteert, worden de veldgegevens ingevuld op basis van de informatie in het tabblad Infrastructuur. U kunt deze optie selecteren voor witnessdomein, foutdomein 1 of foutdomein 2. Zorg ervoor dat elk domein zich op een andere fysieke locatie bevindt, zodat knooppunten van het andere foutdomein actief blijven wanneer een foutdomein faalt.
  11. Als u externe verzamelaars wilt toevoegen, klikt u op Verzamelaargroep toevoegen en voegt u vervolgens de details voor de nieuwe verzamelaarknooppunten toe.
  vRealize Network Insight
  1. Selecteer onder Productproperties de knooppuntgrootte uit het vervolgkeuzemenu.
  2. Selecteer de toepasselijke tijdsynchronisatiemodus.
  3. Voer onder onderdelen de gegevens vrni-platform en vrni-verzamelaar in.
  4. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Anti-affiniteit/affiniteitsregel om hostregels te maken in vCenter voor de geïmplementeerde VM's.
  vRealize Orchestrator
  1. Onder de Producteigenschappen selecteert u AAN of UIT om de FIPS-conformiteitsmodus in of uit te schakelen.
  2. Selecteer het certificaat uit het vervolgkeuzemenu.
  3. Voeg het Productwachtwoord toe.
  4. Selecteer de toepasselijke tijdsynchronisatiemodus.
  5. Voer voor een standaardimplementatie de hostnaam en het IP-adres in onder Onderdelen.
  6. Voer voor een clusterimplementatie onder Virtueel IP-adres cluster de FQDN in; dat is de hostnaam van de load balancer. Voer vervolgens onder Onderdelen de hostnaam en het IP-adres in voor de primaire en secundaire knooppunten.
  VMware Identity Manager
  1. Selecteer onder Productproperties het certificaat uit het vervolgkeuzemenu.
  2. Selecteer het beheerderswachtwoord in de Locker.
  3. Stel de gebruikersnaam van de beheerder voor de standaardconfiguratie in. Deze wordt gemaakt als lokale gebruiker in VMware Identity Manager en wordt gebruikt voor vRealize Suite-productintegratie.
  4. Selecteer het wachtwoord voor de admingebruiker voor standaardconfiguratie.
  5. Selecteer Synchronisatie groepsleden. Wanneer dit is ingeschakeld, worden leden van de groepen gesynchroniseerd vanuit de Active Directory. Als dit is uitgeschakeld, worden groepsnamen gesynchroniseerd met de directory, maar worden leden van de groep niet gesynchroniseerd.
  6. Voor een clusterimplementatie wordt onder Cluster Virtueel IP de Cluster VIP FQDN gebruikt om de taken voor de applicatie te verdelen.
  7. Voor een clusterimplementatie voert u Database-IP in dat intern wordt gebruikt voor het via een proxy verzenden naar de postgres-master (primair).
   Opmerking: Dit is niet hetzelfde als degene die wordt gebruikt om de taken voor de applicatie te verdelen en het IP-adres moet vrij en beschikbaar zijn.
  8. Voer onder Onderdelen de enkele of clusterknooppuntgegevens voor VMware Identity Manager in.