Voeg een vCenter Server toe aan een datacentrum voordat u die vCenter Server gebruikt om een privécloudomgeving te maken.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u de volledig gekwalificeerde domeinnaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de vCenter Server heeft.

Procedure

 1. Klik in het linkerdeelscherm op Datacentrums.
 2. Als u een vcenter wilt toevoegen, klikt u op de pagina Datacentrums op + vCenter toevoegen.
 3. Voer de vCenter-naam en vCenter FQDN in.
 4. Klik op Selecteer vCenter-inloggegevens.
  1. U kunt zoeken naar bestaande vCenter-inloggegevens of nieuwe inloggegevens toevoegen met behulp van het +-teken.
  2. Klik op het +-teken in de rechterhoek om een wachtwoord toe te wijzen voor de geselecteerde vCenter-inloggegevens.
  3. Voer de wachtwoordgegevens in en klik op Toevoegen.
 5. Voer de vCenter-gebruikersnaam in voor de vCenter Server.
  U moet over de vereiste vCenter-bevoegdheden beschikken.
 6. Selecteer het vCenter-type.
  • Beheer: Alle VMware SDDC Suite-producten worden door dit vCenter-type beheerd.
  • Belasting: Alle datalading- of bedrijfsgerelateerde VM's worden door dit vCenter-type beheerd.
  • Geconsolideerd beheer en belasting: Dit is een vCenter-type waarbij VMware SDDC Suite-producten en datalading-VM's gezamenlijk worden beheerd.
  De vCenter-typeselectie wordt momenteel alleen gebruikt voor classificatie; de instelling heeft geen gekoppelde productfunctionaliteit.
 7. Klik op Validatie en Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 8. Als u vCenter Servers wilt importeren, klikt u op Importeren.
  1. Selecteer het CSV-bestand en klik op Importeren. U kunt slechts één bestand tegelijk uploaden voor een bulkimport van VC's in een geselecteerd datacentrum.
  2. Klik op Verzenden.

Volgende stappen

Ga naar de pagina Aanvragen om de status van deze aanvraag weer te geven. Wanneer de status Voltooid is, kunt u deze vCenter Server gebruiken om omgevingen te maken. Raadpleeg voor meer informatie over vCenter-gebruikersbevoegdheden.