U kunt vRealize Automation configureren om uw logboekinformatie te verzenden naar externe syslog-servers.

U gebruikt de opdracht vracli remote-syslog set om een syslog-integratie te maken of bestaande integraties te overschrijven.

De externe syslog-integratie van vRealize Automation ondersteunt de volgende verbindingstypen:

 • Via UDP.
 • Via TCP zonder TLS.
  Opmerking: Als u een syslog-integratie zonder TLS wilt maken, voegt u de vlag --disable-ssl toe aan de opdracht vracli remote-syslog set.
 • Via TCP met TLS.
Opmerking: U kunt slechts één integratie voor logboekregistratie op afstand configureren. vRealize Log Insight krijgt prioriteit als er zowel een vRealize Log Insight-server als een Syslog-server beschikbaar is.

Zie Hoe configureer ik het doorsturen van logboeken naar vRealize Log Insight in vRealize Automation voor informatie over het configureren van logboekintegraties met vRealize Log Insight.

Voorwaarden

Configureer een externe Syslog-server.

Procedure

 1. Meld u als root aan via de opdrachtregel van de vRealize Automation-appliance.
 2. Als u een integratie met een syslog-server wilt maken, voert u de opdracht vracli remote-syslog set uit.
  vracli remote-syslog set -id name_of_integration protocol_type://syslog_URL_or_FQDN:syslog_port
  Opmerking: Als u geen poort opgeeft voor de opdracht vracli remote-syslog set, wordt de poortwaarde standaard ingesteld op 514.
  Opmerking: U kunt een certificaat toevoegen aan de syslog-configuratie. Gebruik de vlag --ca-file om een certificaatbestand toe te voegen. Gebruik de vlag --ca-cert om een certificaat als platte tekst toe te voegen.
 3. (Optioneel) Als u een bestaande syslog-integratie wilt overschrijven, voert u vracli remote-syslog set uit en stelt u de waarde van de -id-vlag in op de naam van de integratie die u wilt overschrijven.
  Opmerking: De vRealize Automation-appliance vraagt u standaard om te bevestigen dat u de syslog-integratie wilt overschrijven. Voeg de vlag -f of --force toe aan de opdracht vracli remote-syslog set om deze bevestiging over te slaan.

Volgende stappen

Voer de opdracht vracli remote-syslog uit om de huidige syslog-integraties in de appliance te bekijken.