Standaardschijven kunnen persistent of niet-persistent zijn.

vRealize Automation ondersteunt twee categorieën opslagruimte: standaardschijf en de eersteklasschijf. De eersteklasschijf is alleen beschikbaar voor vSphere.

 • vSphere

  vSphere ondersteunt afhankelijke (standaard), onafhankelijke permanente en onafhankelijke niet-permanente standaardschijven. Zie Wat kan ik doen met persistente schijfopslag in vRealize Automation voor gerelateerde informatie.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, worden de afhankelijke en onafhankelijke niet-persistente schijven ook verwijderd.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, worden de onafhankelijke persistente schijven ervan niet verwijderd.

  U kunt een momentopname maken van afhankelijke en onafhankelijke niet-persistente schijven. U kunt geen momentopname maken van een onafhankelijke persistente schijf.

  Opslaglimieten voor de vSphere-cloudzone die u in elk project hebt gedefinieerd, worden geëvalueerd wanneer u een cloudsjabloon implementeert die onafhankelijke niet-persistente of onafhankelijke persistente schijven bevat, of wanneer u een actie voor dag 2 uitvoert. Een aanvraag kan mislukken als de aangevraagde schijf de limieten overschrijdt.

 • Amazon Web Services (AWS) EBS

  U kunt een EBS-volume koppelen aan een AWS-berekeningsinstantie of een EBS-volume loskoppelen van een AWS-berekeningsinstantie.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, wordt het gekoppelde EBS-volume losgekoppeld, maar niet verwijderd.

 • Microsoft Azure VHD

  Gekoppelde schijven zijn altijd persistent.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, geeft u op of de gekoppelde opslagschijven moeten worden verwijderd.

 • Google Cloud Platform (GCP)

  Gekoppelde schijven zijn altijd persistent.

  Persistente schijven bevinden zich op een onafhankelijke locatie van uw VM-instanties. U kunt persistente schijven dus loskoppelen of verplaatsen met behoud van uw gegevens, zelfs als u uw VM-instanties hebt verwijderd.

  Wanneer u een virtuele machine verwijdert, wordt de gekoppelde schijf losgekoppeld, maar niet verwijderd.

Zie Meer informatie over opslagprofielen in vRealize Automation voor gerelateerde informatie.