Een cloudaccountregio bevat opslagprofielen waarmee de cloudbeheerder opslag voor de regio in vRealize Automation kan definiëren.

Wat doet een opslagprofiel

Opslagprofielen bevatten schijfaanpassingen en een manier om het type opslag te identificeren via capaciteitstags. Tags worden vervolgens afgestemd op beperkingen voor de inrichtingsserviceaanvraag om de gewenste opslagruimte te maken tijdens het implementeren.

Opslagprofielen worden ingedeeld onder cloudspecifieke regio's. Eén cloudaccount kan meerdere regio's hebben, met verschillende opslagprofielen onder elke regio.

Leverancieronafhankelijke plaatsing is mogelijk. Stel bijvoorbeeld dat u drie verschillende leveranciersaccounts en een regio voor elk account hebt. Elke regio bevat een opslagprofiel dat voor capaciteit is getagd als fast. Tijdens het inrichten zoekt een aanvraag met een harde beperkingstag fast naar een overeenkomende capaciteit fast, ongeacht welke leverancierscloud de resources levert. Bij een overeenkomst worden de instellingen voor het gekoppelde opslagprofiel toegepast tijdens het maken van het geïmplementeerde opslagitem.

Opmerking: Een andere cloudopslag kan verschillende prestatiekenmerken hebben, maar zal nog steeds worden beschouwd als het fast aanbod door de beheerder die deze heeft getagd.

Capaciteitstags die u aan opslagprofielen toevoegt, mogen geen werkelijke resourcedoelen identificeren. In plaats daarvan beschrijven ze typen opslag. Zie Opslagresources in vRealize Automation voor meer informatie over het inschakelen van werkelijke resources.

Standaardinrichtingstype

Het inrichtingstype van het opslagprofiel bepaalt alleen een standaardgedrag. De instelling heeft niet noodzakelijk invloed op de plaatsing en kan worden overschreven door een eigenschap in de cloudsjabloon.

U kunt bijvoorbeeld het opslagprofiel voor thin provisioning instellen. In de meeste gevallen maken aanvragen standaard opslag met thin provisioning. Als de eigenschap provisioningType voor de cloudsjabloon op eager-zero is ingesteld, overschrijft de cloudsjabloon echter de standaardoptie thin.

Opmerking: Wanneer u exacte controle wilt, is het beter om capaciteits- en beperkingstags toe te voegen die zijn gelabeld voor het gewenste inrichtingstype.

Voor de inrichtingstypestandaard overschrijft een cloudsjablooneigenschap een opslagprofielstandaard en overschrijft een opslagprofielstandaard een standaard van een vCenter-opslagbeleid.

Schijftoewijzing met machines

In een project met meerdere cloudzones die tot verschillende cloudaccounts behoren, volgt een schijf de machine, zelfs als de schijf niet aan de machine is gekoppeld. Dit gedrag houdt de resources bij elkaar om fouten te voorkomen wanneer u ervoor kiest de schijf later te koppelen.

Het volgende ontwerp werkt bijvoorbeeld niet. De cloudsjabloon probeert locatiebeperkingen te gebruiken om de schijf te scheiden, maar de implementatie retourneert in plaats daarvan de fout No matching placement.

Als u een schijf in een ander cloudaccount moet plaatsen, gebruikt u een afzonderlijke implementatie om de schijf te implementeren.

resources:
 Machine1:
  type: Cloud.vSphere.Machine
   properties:
    image: ubuntu
    flavor: small
    constraints:
     - tag: 'location:siteA'
 Disk1:
  type: Cloud.vSphere.Disk
   properties:
    capacityGb: 1
    constraints:
     - tag: 'location:siteB'

Eersteklasschijven en standaardschijven

Met behulp van de optie Schijftype op de pagina Opslagprofiel of de vRealize Automation-API kunt u een opslagprofiel maken ter ondersteuning van FCD- (eersteklasschijf) of standaardschijfopslag. De FCD-optie maakt een vSphere-opslagprofiel.

Schijfversleuteling aan Azure-serverzijde

Als u voor Azure-resources versleuteling in een opslagprofiel voor een beheerde schijf wilt ondersteunen, selecteert u ook schijfversleuteling met een gekoppelde sleutel. De beschikbare versleuteling en sleutels komen overeen met de schijfversleutelingssets die in Azure zijn geconfigureerd voor de locatie.

Versleutelingssets voor Azure-schijf