In deze stap sleept u een netwerkmachineonderdeel naar een cloudsjablooncanvas van vRealize Automation en voegt u instellingen voor een geïsoleerde netwerkimplementatie toe aan uw VMware Cloud on AWS-doelomgeving.

Voeg netwerkisolatie toe aan de cloudsjabloon die u eerder hebt gemaakt. De cloudsjabloon is al gekoppeld aan een project en een cloudzone die de implementatie in uw VMware Cloud on AWS-omgeving ondersteunen, alsook aan het netwerkprofiel en het netwerk die u voor isolatie hebt geconfigureerd.

Tenzij anders vermeld, zijn de stapwaarden die u in deze procedure invoert alleen bedoeld voor deze voorbeeldwerkstroom.

Voorwaarden

Procedure

 1. Open de cloudsjabloon die u in de vorige werkstroom hebt gemaakt. Zie Een vCenter-machineresource in een cloudsjabloonontwerp definiëren om VMware Cloud on AWS-implementatie te ondersteunen in vRealize Automation.
 2. Sleep een netwerkonderdeel vanuit de onderdelen aan de linkerkant van de ontwerppagina voor cloudsjablonen naar het canvas.
 3. Bewerk de YAML-code van het netwerkonderdeel om het netwerktype private of outbound op te geven, zoals in het vet wordt weergegeven.
  resources: Cloud_Network_1:  
        type: Cloud.Network
        properties:
         name: vmc_isolated   
         networkType: private   
  

  OF

  resources: Cloud_Network_1:
        type: Cloud.Network
        properties:
         name: vmc_isolated   
         networkType: outbound   
  

Volgende stappen

U bent klaar om de cloudsjabloon te implementeren of te sluiten.