U kunt de netwerkisolatie voor uw VMware Cloud on AWS-implementatiebehoeften configureren door instellingen voor netwerken op aanvraag op te geven en in een netwerkprofiel te gebruiken.

U kunt een geïsoleerd netwerk opgeven met behulp van een beveiligingsgroep of met behulp van de instellingen voor een on-demand netwerk. In dit voorbeeld configureert u netwerkisolatie door instellingen voor on-demand netwerken in het netwerkprofiel op te geven. Later opent u het netwerk in een cloudsjabloon en gebruikt u de cloudsjabloon in een VMware Cloud on AWS-implementatie.

Tenzij anders vermeld, zijn de stapwaarden die u in deze procedure invoert alleen bedoeld voor deze voorbeeldwerkstroom.

Voorwaarden

Procedure

  1. Open het netwerkprofiel dat u heeft gebruikt in de basiswerkstroom van VMware Cloud on AWS, bijvoorbeeld vmc-network1. Zie Netwerk- en opslagprofielen voor VMware Cloud on AWS-implementaties in vRealize Automation configureren.
  2. U hoeft niets te selecteren op het tabblad Netwerken.
  3. Klik op het tabblad Netwerkbeleid.
  4. Selecteer de optie Een on-demand netwerk maken en selecteer het standaardnetwerkdomein cgw. Geef een geschikte CIDR en subnetgrootte op.
  5. Klik op Opslaan.

    Wanneer u dit netwerkprofiel gebruikt, worden machines in een netwerk in het standaardnetwerkdomein geïmplementeerd. Het netwerk wordt met behulp van privé- of uitgaande netwerktoegang geïsoleerd van andere netwerken.

Volgende stappen

Configureer een netwerkonderdeel in uw cloudsjabloon. Zie Een netwerkonderdeel in een cloudsjabloon definiëren om netwerkisolatie voor VMware Cloud on AWS in vRealize Automation te ondersteunen.