Provider- en tenantbeheerders kunnen uitbreidbaarheidsabonnementen maken om toegang te krijgen tot vRealize Orchestrator-werkstromen. vRealize Orchestrator-werkstromen worden geactiveerd op basis van gebeurtenissen als er een abonnement is voor bepaalde gebeurtenisonderwerpen die overeenkomen met een bepaalde levenscyclusfase van de applicatie.

De kenmerken van een uitbreidbaarheidsabonnement verschillen afhankelijk van de maker van het abonnement: de providerbeheerder of de tenantbeheerder.

 • De tenantbeheerder kan een abonnement maken, maar kan het organisatiebereik niet opgeven. Dat abonnement wordt alleen geactiveerd voor gebeurtenissen die worden geactiveerd door de tenant.
 • De providerbeheerder kan een abonnement maken en het providerbereik opgeven. Het abonnement gedraagt zich net als een tenantabonnement of een omgeving die niet meerdere tenants bevat. Het wordt geactiveerd op basis van gebeurtenissen die afkomstig zijn van de provider.
 • De provider kan een abonnement maken en het tenantbereik opgeven. Het abonnement wordt geactiveerd op basis van gebeurtenissen die afkomstig zijn van elke tenant. Het wordt niet geactiveerd door gebeurtenissen die afkomstig zijn van de provider.

Abonnementen activeren vRealize Orchestrator-werkstromen op basis van specifieke gebeurtenissen. Ze roepen geen uitbreidbaarheidsacties aan. Momenteel wordt slechts één vRealize Orchestrator-instantie ondersteund voor een bepaalde providerorganisatie. Zie Uitbreidbaarheidsterminologie voor meer informatie over gebeurtenissen, gebeurtenisonderwerpen en abonnementen.

Voorwaarden

Configureer tenants en virtuele privézones zoals gepast is voor uw implementatie.

Procedure

 1. Ga in vRealize Automation vervolgens naar de pagina Abonnementen en klik op Nieuw abonnement.
 2. Voer een naam en beschrijving in voor de naamruimte.
 3. Zorg ervoor dat het keuzerondje Abonnement inschakelen is geselecteerd.
  U kunt deze knop op de uitpositie laten staan als u niet wilt dat het abonnement direct actief wordt.
 4. Als u een providerbeheerder bent, selecteert u het geschikte Organisatiebereik.
  De opties voor het organisatiebereik zijn provider en tenant. Als u tenant selecteert, is het projectbereik een project en kan dit niet worden gewijzigd. Als u een provider selecteert, kunt u het projectbereik opgeven met behulp van de selectie onderaan de pagina Abonnementen.
 5. Selecteer het Gebeurtenisonderwerp waarop u zich wilt abonneren.
 6. Selecteer een of meer werkstromen.

resultaten

Providers en tenants kunnen de geretourneerde gebeurtenissen voor een specifieke implementatie bekijken op de pagina Gebeurtenissen in Cloud Assembly. De weergegeven resultaten zijn afhankelijk van uw rol en het organisatiebereik.
 • Als Provider is geselecteerd als organisatiebereik, zien providers gebeurtenissen op basis van hun acties in dezelfde providerorganisatie.
 • Als Tenant is geselecteerd als organisatiebereik, zien tenants de gebeurtenissen, maar kan de provider ze niet zien. Gebeurtenissen leven altijd in de organisatie van de uitgever.
 1. Selecteer Uitbreidbaarbeid > Gebeurtenissen in Cloud Assembly.
 2. Voer in het zoekvak op de pagina Gebeurtenissen de implementatie-id in waarvoor u gebeurtenissen wilt bekijken.

Op de pagina worden gebeurtenissen weergegeven die overeenkomen met de zoekcriteria.