Als u implementeert op vSphere-gebaseerde cloudzones in Cloud Assembly, kunnen tijdens de implementatie aanpassingsspecificaties worden gebruikt om instellingen voor het gastbesturingssysteem toe te passen.

De aanpassingsspecificatie inschakelen

De aanpassingsspecificatie moet in vSphere bestaan, op het doel waarop u implementeert.

Bewerk de cloudsjablooncode direct. In het volgende voorbeeld wordt verwezen naar een cloud-assembly-linux-aanpassingsspecificatie voor een WordPress-host in vSphere.

resources:
 WebTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine  
  properties:   
    name: wordpress   
    cpuCount: 2
    totalMemoryMB: 1024
    imageRef: 'Template: ubuntu-18.04'   
    customizationSpec: 'cloud-assembly-linux'   
    folderName: '/Datacenters/Datacenter/vm/deployments'

Of u aanpassingsspecificaties of cloudConfig-opdrachten moet gebruiken

Als u wilt dat het inrichtingsproces overeenkomt met wat u momenteel in vSphere doet, blijft het gebruik van aanpassingsspecificaties de beste benadering. Als u het proces echter wilt uitbreiden naar hybride of meervoudige cloudinrichting, is het gebruik van cloudConfig-initialisatieopdrachten een meer neutrale benadering.

Zie Configuratieopdrachten in Cloud Assembly-sjablonen voor meer informatie over cloudConfig-secties in cloudsjablonen.

Opdrachten en aanpassingsspecificaties kunnen mogelijk niet door elkaar worden gebruikt

Wanneer u in vSphere implementeert, moet u goed opletten als u initialisatie van de ingesloten cloudConfig-opdracht en aanpassingsspecificaties probeert te combineren. Deze zijn niet formeel compatibel en kunnen inconsistente of ongewenste resultaten opleveren wanneer deze samen worden gebruikt.

Zie Statische IP-adressen van vSphere in Cloud Assembly voor een voorbeeld van interactie tussen opdrachten en aanpassingsspecificaties.

Spacer