Door een vRealize Orchestrator-integratie, of uitbreidbaarheidsacties met Cloud Assembly, te gebruiken, kunt u abonnementen maken om uw applicaties uit te breiden.

Met behulp van uitbreidbaarheidsabonnementen kunt u uw applicaties uitbreiden door werkstromen of acties te activeren bij specifieke levenscyclusgebeurtenissen. U kunt ook filters toepassen op uw abonnementen om booleaanse voorwaarden in te stellen voor de opgegeven gebeurtenis. De gebeurtenis en werkstroom of actie worden bijvoorbeeld alleen geactiveerd als de booleaanse expressie 'true' is. Dit is handig voor scenario's waarbij u wilt bepalen wanneer gebeurtenissen, acties of werkstromen worden geactiveerd.

Voorwaarden

 • Controleer of u de gebruikersrol van cloudbeheerder hebt.
 • Als u vRealize Orchestrator-werkstromen gebruikt:
  • De bibliotheek van de ingesloten vRealize Orchestrator-client of de bibliotheek van een geïntegreerde externe vRealize Orchestrator-instantie.
 • Als u uitbreidbaarheidsacties gebruikt:

Procedure

 1. Selecteer Uitbreidbaarheid > Abonnementen.
 2. Klik op Nieuw abonnement.
 3. Voer de details van uw abonnement in.
 4. Stel het organisatiebereik van het abonnement in.
  Opmerking: Zie Uitbreidbaarheidsabonnementen voor providers of tenants maken voor meer informatie over het maken van uitbreidbaarheidsabonnementen voor de providers en tenants van de organisatie.
 5. Selecteer een gebeurtenisonderwerp.
 6. (Optioneel) Stel voorwaarden in voor het gebeurtenisonderwerp.
  Opmerking: Voorwaarden kunnen worden gemaakt met behulp van een expressie in JavaScript-syntaxis. Deze expressie kan booleaanse operatoren bevatten, zoals "&&" (AND), "||" (OR), "^" (XOR) en "!" (NOT). U kunt ook rekenkundige operatoren gebruiken, zoals “==" (equal to), "!=" (not equal to), ">=" (greater than or equal), "<=" (less than or equal), ">" (greater than) en "<" (lesser than). Meer complexe booleaanse expressies kunnen worden samengesteld uit eenvoudige expressies. Als u de lading van de gebeurtenis wilt openen volgens de opgegeven onderwerpparameters, gebruikt u 'event.data' of een van de kopteksteigenschappen van de gebeurtenis: sourceType, sourceIdentity, timeStamp, eventType, eventTopicId, correlationType, correlationId, description, targetType, targetId, userName en orgId.
 7. Selecteer onder Actie/werkstroom een activeerbaar item voor uw uitbreidbaarheidsabonnement.
 8. (Optioneel) Configureer zo nodig het blokkeergedrag voor het gebeurtenisonderwerp.
 9. (Optioneel) Om het projectbereik van het uitbreidbaarheidsabonnement te definiëren, schakelt u Een project uit en klikt u op Projecten toevoegen.
  Opmerking: Als het organisatiebereik van het abonnement is ingesteld op Een tenantorganisatie, wordt het projectbereik altijd ingesteld op Een project en kan het projectbereik niet worden gewijzigd. U kunt het projectbereik alleen wijzigen als het organisatiebereik is ingesteld op de providerorganisatie.
 10. Klik op Opslaan om uw abonnement op te slaan.

resultaten

Uw abonnement is gemaakt. Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt die is gecategoriseerd door het geselecteerde gebeurtenisonderwerp, wordt de gekoppelde werkstroom of uitbreidbaarheidsactie van vRealize Orchestrator gestart en worden alle abonnees hiervan op de hoogte gesteld.

Volgende stappen

Nadat u uw abonnement hebt gemaakt, kunt u een cloudsjabloon maken of implementeren om het abonnement te koppelen en te gebruiken. U kunt ook de status van de uitvoering van de werkstroom of uitbreidbaarheidsactie controleren op het tabblad Uitbreidbaarheid in Cloud Assembly. Voor abonnementen met vRealize Orchestrator-werkstromen kunt u de uitvoering en werkstroomstatus ook controleren vanuit de vRealize Orchestrator-client.