Een opslagprofiel van Cloud Assembly beschrijft het type opslag dat moet worden geïmplementeerd.

Voor opslag worden profielen doorgaans gemaakt aan de hand van kenmerken zoals het serviceniveau of de kosten, prestaties of het doel, zoals een back-up.

Selecteer Infrastructuur > Configureren > Opslagprofielen en klik op Nieuw opslagprofiel.