Als Service Broker-consument of Cloud Assembly-gebruiker heeft u een e-mailmelding ontvangen over een implementatieaanvraag voor een vRealize Orchestrator-werkstroom waarvoor gebruikersinvoer is vereist voordat deze wordt voortgezet. In de implementatie kunt u of kan een andere gebruiker om invoer worden gevraagd. U kunt deze procedures gebruiken om inzicht te krijgen in de wijze waarop uw aanvraag wordt verwerkt en hoe moet worden gereageerd op invoeraanvragen van gebruikers.

Hoe kan ik mijn aanvragen die gebruikersinvoer vereisen volgen?

U ontvangt een e-mail met de naam van uw implementatie en de naam van de eerste toegewezen gebruiker in de lijst. Het bericht bevat een link naar de implementatiedetails waar u antwoorden op uw aanvraag kunt volgen op het tabblad Gebruikersgebeurtenissen.

In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een e-mailbericht heeft ontvangen over de aanvraag voor gebruikersinvoer, of dat u heeft gemerkt dat uw implementatie niet is gevorderd.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Verbruiken > Implementaties > Implementaties.
 2. Zoek naar uw implementatieaanvraag voor de vRealize Orchestrator-werkstroom.

  U ziet een bericht op uw implementatiekaart. Op uw kaart wordt bijvoorbeeld User Interaction Pending weergegeven.

 3. Als u een samenvatting van uw aanvraag wilt bekijken, klikt u op de implementatienaam.
 4. Klik op het tabblad Gebruikersgebeurtenissen.
  Totdat de aanvraag voor gebruikersinvoer wordt beantwoord, ziet u USER_INTERACTION_IN_PROGRESS en de lijst met gebruikers die invoer moeten opgeven.
 5. Als u een van de toegewezen gebruikers bent om te antwoorden, ziet u een invoerformulier.
  Geef de informatie op die vereist is om door te gaan met de werkstroom en klik op Verzenden.
 6. Wanneer uw aanvraag is beantwoord of geweigerd, ontvangt u een ander e-mailbericht dat overeenkomt.
  Als de aanvraag voor gebruikersinvoer wordt geweigerd, wordt uw implementatieaanvraag geannuleerd.

  Op het tabblad Geschiedenis met de implementatiedetails wordt 'Aanvraag mislukt' weergegeven.

Hoe reageer ik op een aanvraag voor gebruikersinvoer?

Wanneer een vRealize Orchestrator-werkstroom die een element voor gebruikersinteractie bevat, wordt aangevraagd in de Service Broker-catalogus, blijft de implementatie actief totdat de toegewezen gebruikers de vereiste invoer opgeven.

Een vRealize Orchestrator-werkstroom kan soms aanvullende invoerparameters vereisen wanneer deze wordt uitgevoerd. Als een bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld plaatsvindt terwijl een werkstroom wordt uitgevoerd, kan de werkstroom gebruikersinteractie aanvragen om te bepalen welke actie moet worden ondernomen. De werkstroom wacht alvorens door te gaan, tot de toegewezen gebruiker op de aanvraag voor informatie reageert of totdat de wachttijd langer is dan een mogelijke time-outperiode.

Als meerdere gebruikers zijn vermeld als toegewezen gebruikers die kunnen reageren op de invoeraanvraag, hoeft slechts een van hen de aanvraag te beantwoorden of te weigeren.

U kunt de filteroptie gebruiken om het aantal gebruikersinvoeraanvragen te beperken die u beheert. In plaats van alle aanvragen die wachten op invoer, kunt u bijvoorbeeld het filter Beantwoord gebruiken om alleen aanvragen te zien die door u of andere toegewezen gebruikers zijn beantwoord.

Voorwaarden

Procedure

 1. Als voor een werkstroom uw invoer is vereist, ontvangt u een e-mailbericht met de naam van de aanvrager, de naam van de aangevraagde werkstroom en een link naar de aanvraag op de pagina Aanvragen voor gebruikersinvoer in Service Broker.
  U kunt ook Postvak IN > Gebruikersinvoeraanvragen selecteren in Service Broker en doorgaan met de volgende stappen.
 2. Zoek de kaart voor de aanvraag voor de gebruikersinvoer.
 3. Controleer de velden voor de aanvraagsamenvatting en invoervelden en beantwoord of weiger de aanvraag.
  • Beantwoorden. Voer de vereiste invoer in en klik op Verzenden.
  • Weigeren. Als u een aanvraag voor gebruikersinvoer weigert, wordt de implementatieaanvraag voor de werkstroom geannuleerd.
 4. Het systeem stuurt een e-mail naar de aanvrager om aan te geven dat de aanvraag voor gebruikersinvoer is beantwoord of geweigerd.