Afhankelijk van uw systeembehoeften moet u mogelijk uw brontenants migreren met vRealize Suite Lifecycle Manager voordat u kunt migreren naar vRealize Automation 8.x.

Tenantmigratie vraagt nauwe coördinatie tussen Workspace ONE Access (voorheen VMware Identity Manager), vRealize Suite Lifecycle Manager en vRealize Automation. Bij het migreren van tenants met vRealize Suite Lifecycle Manager worden ingesloten VMware Identity Manager-gegevens in vRealize Automation 7 gemigreerd naar de algemene omgeving van VMware Identity Manager versie 3.3.3 en hoger. Na het migreren van tenants kunt u de bewerking voor het samenvoegen van de tenant uitvoeren in vRealize Automation, waarbij u de vRealize Automation 7-omgeving migreert naar vRealize Automation 8. Voor meer informatie over het toevoegen, verwijderen of beheren van uw tenants raadpleegt u de sectie Tenantbeheer in de documentatie voor vRealize Suite Lifecycle Manager. Zie vRealize 8.x-tenantmigratie voor een video van het migreren van tenants met vRealize Suite Lifecycle Manager.

Opmerking: Tenantmigratie met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager wordt niet ondersteund voor vRealize Automation 7.4. Tenantmigratie wordt alleen ondersteund voor 7.5 en 7.6. Als u tenants van vRealize Automation 7.4 wilt migreren naar 8.x, moet u ze handmatig migreren. vRealize Automation 8.x biedt geen ondersteuning voor het beoordelen en migreren van een tenant van vRealize Automation 7.x naar 2 of meer organisaties van dezelfde vRA 8.x-instantie.

Een diagram van hoe tenants worden gemigreerd met LCM. vRA 7.x-tenants worden gemigreerd naar een algemene omgeving via Workspace ONE (voorheen vIDM). Tegelijkertijd maakt vRA de migratie door 8.x-tenants te maken van de vRA 7.x-tenants.

Vereisten