U kunt tenants samenvoegen met vRealize Suite Lifecycle Manager.

Voorwaarden

 • In vRealize Automation 8.1 hoeft u geen broncertificaat te accepteren tijdens de migratiebeoordeling. Als u de tenant wilt samenvoegen of beheren met vRealize Suite Lifecycle Manager, kunt u de handmatig toegevoegde bronomgeving verwijderen uit vRealize Automation.
 • Zorg ervoor dat specifieke gegevens van VMware Identity Manager worden gemigreerd naar de doelgegevens in de algemene omgeving.

Procedure

 1. Klik in het dashboard My Services van vRealize Suite Lifecycle Manager op Identity and Tenant Management.
 2. Selecteer Tenant Management en klik vervolgens op Tenant Migrations.
 3. Lees de informatie over VMware Identity Manager-tenantmigratie en vRealize Automation-tenanttoewijzing en klik vervolgens op Continue.
 4. Selecteer de bron- en doelomgeving op het tabblad Environment Selection.

  Op basis van uw bron- en doelomgevingsselectie kunt u een tabelweergave van de beschikbare tenants op de vRealize Automation-bron bekijken. U kunt ook de status van de gemigreerde of samengevoegde tenants in vRealize Automation 8.x bekijken.

 5. Klik op Next op de pagina Tenant Migration Workflow. U kunt de werkstroom van de tenantmigratie en tenantsamenvoeging bekijken.
 6. Op het tabblad Merge Details kunt u een of meerdere tenanttoewijzingen selecteren voor vRealize Automation 7.x en deze vervolgens samenvoegen met dezelfde of andere bestemmingstenants voor vRealize Automation 8.x.

  Als u de doeltenant niet kunt weergeven, voert u een inventarissynchronisatie uit of voert u een productkoppeling voor de tenant uit.

 7. Klik op Next. Vervolgens kunt u de samenvatting van uw selecties op het tabblad Summary Step bekijken.
 8. Klik OP SUBMIT als uw validaties zijn gelukt.
  Als de validaties niet zijn gelukt en u wijzigingen wilt aanbrengen en vervolgens de samenvoegbewerking voor de tenant wilt hervatten, klikt u op SAVE AND EXIT. Dezelfde wizard kan op elk moment worden geopend om de controle vooraf opnieuw uit te voeren om de wizard te voltooien en door te gaan.