vRealize Automation 8 ondersteunt het delen van VMware Cloud Templates tussen projecten.

Tijdens de migratie kunt u blueprints migreren die worden gedeeld met bestaande projecten. U kunt ook gedeelde VMware Cloud Templates onderhouden voor alle projecten, zelfs wanneer het oorspronkelijke project is teruggedraaid. Wanneer het oorspronkelijke project is teruggedraaid, wordt de eigendom van de cloudsjabloon overgedragen naar een ander project.

Gedeelde blueprints migreren:

Procedure

  1. Voer een migratiebeoordeling uit voor uw vRealize Automation 7-bronomgeving. Zie Een migratiebeoordeling uitvoeren op een vRealize Automation-instantie voor meer informatie over het uitvoeren van een migratiebeoordeling.
  2. Selecteer het tabblad Infrastructuur, selecteer de eerste bedrijfsgroep met de blueprint en klik op Migreren.
    De gemigreerde blueprints en de bijbehorende projecten worden weergegeven op het tabblad Ontwerp van Cloud Assembly en als catalogusitems in Service Broker.
  3. Ga naar het tabblad Infrastructuur, selecteer de extra bedrijfsgroepen met de blueprint en klik op Migreren.
    In Cloud Assembly wordt de cloudsjabloon weergegeven als alleen behorend bij het eerste gemigreerde project, maar in Service Broker bevat de cloudsjabloon alle projecten waartoe deze behoort.

Volgende stappen

Als u de migratie van de oorspronkelijke bedrijfsgroep wilt terugdraaien en de eigendom van de blueprint wilt overdragen, navigeert u naar het tabblad Infrastructuur, selecteert u de oorspronkelijke bedrijfsgroep en klikt u op Terugdraaien. Na het terugdraaien van de oorspronkelijke bedrijfsgroep wordt de eigendom van de cloudsjabloon automatisch naar het resterende gemigreerde project overgedragen dat aan de cloudsjabloon is gekoppeld. Ook alle gekoppelde aangepaste formulieren blijven behouden na het terugdraaien.