Als uw vRealize Automation-omgeving een geclusterde Workspace ONE Access-instantie gebruikt, kunt u een anti-affiniteitsregel en machinecluster maken om te zorgen voor een geschikte werkstroom voor hoge beschikbaarheid van vSphere.

Om de geclusterde Workspace ONE Access-knooppunten te beschermen tegen een fout op hostniveau, configureert u een anti-affiniteitsregel om virtuele machines uit te voeren die op verschillende hosts in het standaardbeheercluster van vSphere bestaan. Nadat u een anti-affiniteitsregel heeft gemaakt, configureert u een VM-groep om de gewenste opstartvolgorde van machines te definiëren. Door een gedefinieerde opstartvolgorde voor machines te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat de hoge beschikbaarheid van vSphere de geclusterde Workspace ONE Access-knooppunten in de juiste volgorde inschakelt voor uw omgeving.

Voor meer informatie over het configureren van anti-affiniteitsregels en een VM-groep raadpleegt u Een anti-affiniteitsregel en een VM-groep configureren voor een geclusterde Workspace ONE Access-instantie in de productdocumentatie voor VMware Cloud Foundation.

Zie Anti-affiniteitsregels voor VM maken voor algemene informatie over het maken van anti-affiniteitsregels voor VM's.