U kunt een verloren of vergeten rootwachtwoord voor vRealize Automation opnieuw instellen.

In deze procedure gebruikt u een commandoregelvenster op de vCenter-hostappliance om het hoofdwachtwoord voor vRealize Automation van uw organisatie opnieuw in te stellen.

Voorwaarden

Dit is een procedure voor vRealize Automation-beheerders die de vereiste inloggegevens hebben voor de hostappliance van vCenter.

Procedure

 1. Sluit vRealize Automation af en start deze opnieuw met behulp van de procedure die wordt beschreven in vRealize Automation starten en stoppen.
 2. Wanneer het opdrachtregelvenster van het Photon-besturingssysteem wordt weergegeven, voert u e in en drukt u op ENTER om de editor van het GNU GRUB-opstartmenu te openen.
 3. Typ in de GNU GRUB-editor rw init=/bin/bash aan het einde van de regel die begint met linux "/" $photon_linux root=rootpartition. Dit ziet er als volgt uit:

  context met tekenreeks voor rootwachtwoord opnieuw instellen

 4. Druk op F10 om uw wijziging te pushen en vRealize Automation opnieuw te starten.
 5. Wacht tot vRealize Automation opnieuw is gestart.
 6. Typ passwd bij de prompt root [/]# en druk op Enter.
 7. Typ het nieuwe wachtwoord bij de prompt New password: en druk op Enter.
 8. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals bij de prompt Retype new password: en druk op Enter.
 9. Typ reboot -f bij de prompt root [/]# en druk op Enter om de procedure voor het opnieuw instellen van het rootwachtwoord te voltooien.

  opnieuw instellen van rootwachtwoord is geslaagd

Volgende stappen

U kunt zich nu als vRealize Automation-beheerder met het nieuwe rootwachtwoord aanmelden bij vRealize Automation.