U kunt het IP-adres van een vRealize Automation-knooppunt of -cluster wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld uw geïmplementeerde vRealize Automation-omgeving migreren naar een handiger vCenter of ondersteuning bieden voor vRealize Automation-failover.

Als vRealize Automation-beheerder kunt u de volgende procedure gebruiken om een nieuw IP-adres voor het vRealize Automation-knooppunt of -cluster in te stellen en vervolgens services opnieuw te implementeren op het nieuwe IP-adres.

Opmerking: Voordat u doorgaat met het wijzigen van het IP-adres van een vRealize Automation-knooppunt of -cluster, moet u controleren of het knooppunt of cluster een goede status heeft. Als u deze procedure probeert uit te voeren op een knooppunt of cluster dat geen goede status heeft, kunnen er problemen optreden die zeer moeilijk zijn om op te lossen.

In deze procedure start u vRealize Automation op een specifieke en opeenvolgende manier opnieuw. Zie vRealize Automation voor gerelateerde informatie over het afsluiten en opnieuw starten van vRealize Automation starten en stoppen.

 1. Gebruik het volgende commando om te controleren of het vRealize Automation-knooppunt of -cluster een goede status heeft.
  vracli service status
 2. Wanneer vRealize Automation een goede status heeft, stelt u het alternatieve IP-adres van de knooppunt- of clusterappliances in met behulp van het volgende commando.
  vracli network alternative-ip set --dns DNSIPaddress1,DNSIPaddress2 IPV4_address Gateway_IPV4_address

  Als u met een cluster werkt, stelt u het alternatieve IP-adres van elk toepasselijk knooppunt in het cluster in.

 3. Sluit de services af met het volgende commando.
  /opt/scripts/deploy.sh –shutdown
 4. Voer indien nodig een failover- of migratiebewerking voor vRealize Automation uit. Bekijk informatie over VMware Site Recovery Manager en uw eigen interne procedures en werkwijzen.
 5. Gebruik het IP-adres van vRealize Automation met het volgende commando.
  vracli network alternative-ip swap

  Als u een vRealize Automation-cluster gebruikt, moet u het IP-adres van elk knooppunt in het cluster wijzigen.

 6. Start vRealize Automation opnieuw op met het volgende commando.
  shutdown -r now

  Als u een vRealize Automation-cluster gebruikt, moet u elk knooppunt in het cluster opnieuw starten.

 7. Implementeer vRealize Automation-services opnieuw met het volgende commando.
  /opt/scripts/deploy.sh

Nadat u vRealize Automation opnieuw hebt opgestart en de services voor opnieuw implementeren actief zijn, moet vRealize Automation beschikbaar zijn op het nieuwe IP-adres.