Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die paden splitsen om bij te dragen aan dezelfde uitvoer.

version: "1"
flow: 
 flow_start: 
 next: forkAction 
forkAction: 
 fork:  
  next: [action1, action2] 
action1:  
 action: <action_name> 
 next: action3 
action3: 
 action: <action_name>  
 next: action4 
action4: 
 action: <action_name> 
  next: action7 
action7: 
 action: <action_name>        
action2: 
 action: <action_name>   
Opmerking: U kunt teruggaan naar een vorige actie door deze toe te wijzen als de next: actie. In plaats van next: flow_end om uw actiestroom te beëindigen kunt u bijvoorbeeld next: action1 invoeren om actie 1 opnieuw uit te voeren en de reeks acties opnieuw te starten.

Vertakkingselement