Actiestromen zijn een set uitbreidbaarheidsactiescripts die worden gebruikt om levenscyclussen en automatisering verder uit te breiden.

Alle actiestromen beginnen met flow_start en eindigen op flow_end. U kunt verschillende uitbreidbaarheidsactiescripts aan elkaar koppelen door de volgende actiestroomelementen te gebruiken:

  • Sequential - Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts die sequentieel worden uitgevoerd.
  • Fork - Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die paden splitsen om bij te dragen aan dezelfde uitvoer.
  • Join - Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die worden samengevoegd en bijdragen aan dezelfde uitvoer.
  • Conditional - Meerdere uitbreidbaarheidsactiescripts of -stromen die worden uitgevoerd nadat aan een voorwaarde is voldaan.