Als de uitvoering van uw uitbreidbaarheidsactie mislukt, kunt u probleemoplossingsstappen uitvoeren om deze te corrigeren.

Wanneer een actie-uitvoering mislukt, ontvangt u mogelijk een foutbericht, een mislukte status en een mislukt logboek. Als uw actie-uitvoering mislukt, is dit te wijten aan een implementatie- of codefout.

Probleem Oplossing
Implementatie mislukt Deze fouten zijn het gevolg van problemen met de configuratie van het cloudaccount, de actie-implementatie of andere afhankelijkheden die kunnen verhinderen dat de actie wordt geïmplementeerd. Zorg ervoor dat het door u gebruikte project is gedefinieerd in het geconfigureerde cloudaccount en rechten heeft om functies uit te voeren. Voordat u de actie opnieuw start, kunt u de actie testen met een specifiek project op de detailpagina voor de actie.
Codefout Deze fouten zijn het gevolg van ongeldige scripts of code. Gebruik de logboeken met actie-uitvoeringen om problemen met de ongeldige scripts op te lossen en te corrigeren.